Barnrättsakademin
2015-08-26

Kurser vårterminen 2016

Barnrättsakademin kommer from VT 2016 inte fortsätta erbjuda akademiska kurser men Örebro Universitet fortsätter erbjuda kurser med barn i fokus inom olika ämnen. Rättsvetenskap ger kurser inom barnets mänskliga rättigheter. Vänligen sök inom ditt ämnesområde eller kontakta studievägledningen. Läs mer
2015-05-04

Barnrättstorget - en viktig aktör i Almedalen

Barnrättsfrågorna ska få en betydande roll i Almedalen även i sommar!Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen och i sommar kommer ett stort antal myndigheter och några barnrättsorganisationer att hålla seminarier med barnets rättigheter i fokus. Barnrättstorget kommer att finnas på Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21. Läs mer
Logo Barnrättsdagarna
2014-10-14

Barnrättsdagarna 2015 - Tema: Diskriminering och kränkande behandling

På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och... Läs mer
  • Om Barnrättsakademin

    Barnrättsakademin vid Örebro Universitet utbildar för att stärka kunskapen om barnets rättigheter.

    Utbildningarna omfattar akademiska kurser på grund- och avancerad nivå samt skräddarsydda uppdragsutbildningar med möjlighet till högskolepoäng för yrkesverksamma.

  • Barnrättsdagarna 2015

    Logo BarnrättsdagarnaÅrets tema för Barnrättsdagarna är diskriminering och kränkande behandling.

    Välkommen till Örebro 14-15 april 2015!