Kontakt

Barnrättsakademin

Örebro Universitet
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS)

Långhuset, våning 2
70182 Örebro

E-post: This is an email address


Jessica Jonsson, Studierektor

Jessica JonssonJag är universitetslektor i rättsvetenskap med fokus på barnrättsfrågor. Jag är studierektor vid Barnrättsakademin där jag arbetar med planering och utveckling av barnrättsakademin och barnrättskurser. Undervisar och handleder inom ämnet barnrätt, som en del av folkrätten. Jag arbetar även med uppdragsutbildningar, tillsammans med Eva och Gabriella. Jag har en internationell bakgrund och har främst arbetat och forskat inom ämnet folkrätt och mänskliga rättigheter, med många år i bland annat Afrika.

Telefon: 019-303526

E-post: This is an email address


Gabriella Olofsson

Gabriella Olofsson

Jag arbetar som adjunkt vid Barnrättsakademin och ansvarar för planering och genomförande av några av de akademiska kurser och uppdragsutbildningar vi erbjuder, samt är kontaktperson och ansvarig för Barnrättsakademins samarbete med andra ämnen på universitetet.

Jag sitter i arbetsgruppen för Barnrättsdagarna i Örebro som Barnrättsakademin arrangerar tillsammans med Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Min utbildning består av en fil. kand i statskunskap och u-landskunskap samt en Masters in International Development vid Institutionen för Freds- och Konfliktforskning vid Uppsala universitet. Innan jag började på Barnrättsakademin kom jag närmast från Rädda Barnen där jag arbetat med barns rättigheter i internationellt utvecklingssamarbete i 15 år.


Telefon: 019-303187

E-post: This is an email address


Eva SegerströmEva Segerström

Jag är adjunkt och socionom och har en fil.mag. i socialt arbete. Mina ansvarsområden på Barnrättsakademin är att planera och genomföra uppdragsutbildningar samt ansvara för olika akademiska kurser om barnets rättigheter och dess praktiska tillämpning.

Jag undervisar regelbundet även på andra yrkesprogram på Örebro universitet.

Förutom en mångårig internationell erfarenhet av katastrofbistånd med fokus på barnrättsfrågor från framför allt Asien, Latinamerika och Afrika, har jag haft olika uppdrag inom Örebro kommun.

Tel: 019-303017

E-post: This is an email address


Jenny Tiberg, Utbildningsadministratör

Adminstrativt stöd till Barnrättsakademin.

Telefon: 019-303493

E-post: This is an email address


Uppdaterad: 2013-12-10

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka