Nyheter

Få blivande barnläkare utbildas om barnmisshandel

2010-09-03

Största utbildningsbristerna på landets stora barnkliniker, visar nationell enkät som publicerades i läkartidningen.se.

Artikeln har framställts av Staffan Janson, professor i socialpediatrik, Barnrättsakademin, Örebro universitet samt Thomas Mårtensson, specialistläkare.

Båda är medlemmar av »Arbetsgruppen för barn som far illa«, Svenska barnläkarföreningen

 Läs hela artikeln här.

Uppdaterad: 2010-12-06

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka