Om oss

Verksamhet

Barnrättsakademins huvuduppgift är att stärka kunskapen om barnets rättigheter hos beslutsfattare och yrkesverksamma vars arbete rör barn, t ex jurister, lärare, sjukvårdsanställda, socialarbetare och samhällsplanerare.

Detta sker genom att erbjuda akademiska kurser, seminarier, konferenser och distans- och uppdragsutbildningar för olika yrkesgrupper och arbetsplatser, samt genom att bidra till tvärvetenskaplig forskning kring barns rättigheter.

Målet är att verksamheten år 2013 ska omfatta

  1. Utbildning (akademiska kurser samt skräddarsydda uppdragsutbildningar)
  2. Tvärvetenskaplig forskning.
  3. Europeiskt/Internationellt samarbete kring forskning och utbildning.

Samverkan mellan Örebro universitet och det omgivande samhället är avgörande för att Barnrättsakademins verksamhet ska vara relevant för de yrkesverksamma grupper som som planerar för eller fattar beslut som rör barns livsvillkor eller som i sin yrkesverksamhet möter barn.

Nätverk

Barnrättsakademin ingår i två internationella nätverk:
European Network of Masters in Children´s Rights (ENMCR)
CRIN - Child Rights International Network

Uppdaterad: 2015-02-03

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka