Uppdragsutbildning

Höj kompetensen och stärk kunskapen om barnets mänskliga rättigheter!

Barnrättsakademin erbjuder kompetensutveckling och vidareutbildning för yrkesverksamma genom uppdragsutbildningar i barnets mänskliga rättigheter.

Ni som uppdragsgivare beställer utbildningar i syfte att utveckla och höja kompetensen hos er personal. Grunden i våra uppdrag är kurser, seminarier och skräddarsydda utbildningar med vetenskapligt baserad kunskap och kan om så önskas ge högskolepoäng.

Tillsammans skräddarsyr och utvecklar vi utbildningar som passar er verksamhet bäst. Ibland kan tyngdpunkten vara en teoretisk fokusering på barnets rättigheter, i andra fall lägger vi kanske större kraft på att t.ex. diskutera barnkonventionen och dess praktiska tillämpning.

Oavsett tema är kopplingen mellan teori och praktik är mycket viktig. Med hjälp av teoretiska reflektioner bidrar vi till att utveckla den praktiska verksamheten – och tvärtom! Praktiska erfarenheter är av stor betydelse för teoriutvecklingen kring barnets rättigheter.

Har du förslag eller frågor om utbildningsformer som passar just Er organisation?

Välkommen att kontakta Eva Segerström, tel. 019-30 30 17 eller e-post This is an email address / This is an email address

Uppdaterad: 2015-02-03

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka