Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper

Den tidigare Institutionen för hälsovetenskap och medicin har från och med den 1 januari 2016 genomgått vissa förändringar och bildat Institutionen för hälsovetenskaper. Hemsidan kommer att uppdateras inom kort.

Inom institutionen har Örebro universitet samlat ett stort antal utbildningar och forskning som berör människors möjligheter och behov i samband med hälsa och sjukdom.

Vår verksamhet sker i nära samverkan med samhällets frisk-, hälso- och sjukvård.

Vi bedriver forskning och erbjuder utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå, allt från molekylärbiologi till professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och idrott.

Uppdaterad: 2016-02-03

Sidansvarig: Karin Rödjemyr