Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Andreas Bergh

Andreas Bergh
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302175
Rumsnummer: F3241

Andreas Bergh är sedan 2003 verksam i ämnet pedagogik vid Akademin för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap (HumUS). Han har också en bakgrund som undervisningsråd på Skolverket samt som lärare och skolledare inom grundskolan.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Deltar i det treåriga (2011-2013) tvärvetenskapliga VR-finansierade forskningsprojektet En värdefull skola - en studie av värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan i relation till skolans värdegrund och till barnkonventionen [A school of considerable value - a study of value premises in promotion and prevention school programmes in relation to the value basis of schools and to the convention on children´s rights].

I avhandlingen Vad gör kvalitet med utbildning? Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning (Bergh 2010) undersöks hur begreppet kvalitet språkligt tar form på olika utbildningsarenor och en diskussion förs om vilka konsekvenser skilda uttolkningar kan få för utbildning. Studien baseras på en analys av texter från regering och nationella skolmyndigheter, som har skrivits från 1990-talet och framåt, samt intervjuer med representanter från tre lokala huvudmän och skolor, varav två är kommunala och en är fristående.

Undervisning

Undervisning inom universitetet, framför allt gentemot förskollärare, lärare, förskolechefer och rektorer, samt emellanåt medverkan vid föreläsningar och kurser externt.

Publikationer

Bergh, Andreas (2012): Kvalitetsbegreppet – en central drivkraft i en förändrad syn på utbildning. Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria.

Bergh, Andreas (2011): Why Quality in Education - and what Quality? A Linguistic Analysis of the Concept of Quality in Swedish Government Texts. Education Inquiry 2(4), s 709-723.

Bergh, Andreas (2010): Vad gör kvalitet med utbildning? Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning [What does Quality do to Education? Different Meanings of the Concept of Quality and their Consequences for Education]. Örebro: Örebro Studies in Education, 29.

Arneback, Emma & Bergh, Andreas (2010): Den paketerade valfriheten – Om Framtidsvägen för den svenska gymnasieskolan. Nordisk Pedagogik, 30(2), s 117-131.

Bergh, Andreas (2008): Från likvärdighet till kvalitet. I Tomas Englund & Ann Quennerstedt, red: Vadå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkanvändning. s 165-182. Göteborg: Daidalos.

Bergh, Andreas (2007): When National Policy Meets Local Meanings: Education Quality as a Reform Issue. In Catherine Odora Hoppers, Ulf Lundgren, John Pampallis, Enver Motala, Elisabet Nihlfors, eds: Dilemmas of Implementing Education Reforms: Explorations from South Africa and Sweden. p 133-144. Uppsala: Uppsala Universitet.

Övrigt

Ledamot i Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Vad menar vi med kvalitet och hur har begreppet förändrats? Vem avgör vad som är kvalitet och menade man samma sak med kvalitet när man byggde pyramider i Egypten som när man byggde förorter på sextiotalet? Dessa frågor ställdes i Sveriges Radios P1 och programmet Filosofiska rummet där Andreas Bergh medverkade våren 2012.

Klicka här för att lyssna på programmet

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Andreas Bergh