Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Ann-Catrin Andersson

Ann-Catrin Kristianssen
Tjänstetitel: Postdoktor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303409
Rumsnummer: F2211

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Ann-Catrin är främst intresserad av frågor som rör identitet, makt och policy-making. Anderssons avhandling handlar om politiken kring fysisk planering med Jerusalem som fall, från ett israeliskt perspektiv.

Könsroller, kvinnors situation i väpnad konflikt, multi-level governance, och identitetspolitik är andra intresseområden. Andersson har tidigare skrivit rapporter om kärnavfallshantering och brottsförebyggande arbete som medlem i det mångvetenskapliga Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) vid Örebro universitet.

Undervisning

Internationell och jämförande politik A och B
Metod B, C och magister
Internationell och jämförande förvaltningspolitik
Uppsatshandledning

Interna uppdrag

Särskild kursutvecklingsuppdrag, statskunskap ht-13--vt-14

Övriga uppdrag

Ledamot i statsvetenskapliga förbundets styrelse, 2012-

Publikationer

Lidskog, Rolf och Andersson, Ann-Catrin (2002) The management of radioactive waste. A description of ten countries. Stockholm: SKB:s report series.

Elander, Ingemar & Andersson, Ann-Catrin (2004) Forska om storstäder! Nerikes Allehanda, 10 oktober.

Andersson, Ann-Catrin & Elander, Ingemar (2005) Staden som livsmiljö – vision och verklighet. Slutrapport från ett forskningsprogram. Report number 59 in the Centre for Urbana and Regional Studies research series: Örebro University.

Andersson, Ann-Catrin (2009) ”Good governance utan stat – fallet Palestina.” s. 57-82 i Hedlund, Gun & Montin, Stig (red.) Governance på svenska. Stockholm: Santérus Förlag.

Andersson, Ann-Catrin (2010) “The role of the city in nation- and state-building” in Denk, Thomas (ed.) State-building. A research anthology. Saarbrücken: VDM.

Andersson, Ann-Catrin (2011) Identity Politics and City Planning. The Case of Jerusalem. Örebro University: Örebro Studies in Political Science 30. (Ph.D thesis)

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Ann-Catrin Kristianssen