Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Anna Jónasdóttir

Anna Jonasdottir
Tjänstetitel: Seniorprofessor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303012
Rumsnummer: F3108

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Anna är professor emerita i genusvetenskap och har en samhällsvetenskaplig bakgrund. Anna är adjungerad ledamot i styrelsen för Institutet för tematisk genusvetenskap (GI) (samverkan mellan Örebro universitet och Linköpings universitet), ledamot i styrelsen för The GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies samt en av fyra "Co-directors" för detta kollegium.

Annas forskningsintresse är samhällsteori och politisk teori, särskilt teorikritik och teoriutveckling om maktförhållanden mellan könen i samhällen där kvinnor och män är formellt jämlika. Hon disputerade i statsvetenskap, Göteborgs universitet, 1991.

Aktuella projekt

Love – A Question for Feminism in the Twenty First Century. Ett bokprojekt tillsammans med prof em Ann Ferguson, University of Massachusetts, Amherst, USA samt flera andra internationella forskare.

Feminist Theorizings of Intersectionality. Transversal Dialogues and New Synergies (samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet), finansierat av Vetenskapsrådet (2012-2016). Tillsammans med prof Liisa Husu och bitr lektor Sofia Strid leder Anna två av projektets fyra delprojekt.

Publikationer

Anna Jónasdóttirs publikationer

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Anna Jonasdottir