Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Erik Hysing

Erik Hysing
Tjänstetitel: Forskare
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302442
Rumsnummer: F2231

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Erik Hysing är forskare och lärare i statskunskap. Hans forskning kretsar kring policy och implementering, governance, offentlig förvaltning, miljöpolitik och hållbar utveckling. I hans avhandling Governing towards Sustainability – Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport (2010) analyseras och teoretiseras styrning mot ekologisk hållbarhet inom svensk skogspolitik och transportpolitik.

Erik arbetar inom projektet Structuring Sustainable Mobility vid Göteborgs universitet (finansierat av Formas och Sustainable Transport Initiative, 2012-2014), där han studerar införandet av trängselskatter i Göteborg och hur miljö och demokrativärden beaktades i processen.

Erik deltar också i projektet Nätverk för lärande och förändring (finansierat av Energimyndigheten, 2010-2013), där samspelet mellan formella och informella energi- och klimatnätverk i de svenska kommunerna studeras med avseende på lärande och förändring, och i projektet Hållbar utveckling genom deliberation? (finansierat av Formas, 2013-2015), där tjänstemäns strategiska agerande, resursmobilisering och samspel med andrar aktörer undersöks med avseende på deras bidrag till kommuners arbete med hållbar utveckling

Publikationer

Erik Hysings publikationslista


Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Erik Hysing