Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Erik Hysing

Erik Hysing
Tjänstetitel: Forskare
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302442
Rumsnummer: F2219

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Erik Hysing är docent i statskunskap. Hans forskning kretsar kring policy och implementering, governance, offentlig förvaltning, miljöpolitik och hållbar utveckling. I hans avhandling Governing towards Sustainability – Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport (2010) analyseras och teoretiseras styrning mot ekologisk hållbarhet inom svensk skogspolitik och transportpolitik.

Erik är anställd som universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna men arbetar under perioden 2014–2016 som forskare vid Örebro universitet (80%). Inom projektet Hållbar utveckling genom deliberation? (finansierat av Formas) arbetar han tillsammans med Jan Olsson med att undersöka hur tjänstemäns strategiska agerande, resursmobilisering och samspel med andrar aktörer bidrar till kommuners arbete med hållbar utveckling.

Publikationer

Erik Hysings publikationslista


Uppdaterad: 2014-10-07

Sidansvarig: Erik Hysing