Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Ernesto Abalo

Ernesto Abalo
Tjänstetitel: Doktorand
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303495
Rumsnummer: F3155

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Pågående avhandlingsarbete: Den diskursiva konstruktionen av demokratisk legitimitet i medierapporteringen om den Bolivarianska revolutionen i Venezuela.

Tidigare forskning har rört digitaliseringen av den svenska förvaltningen (e-government), elitidrott och regional utveckling, mediesportskonsumtion samt brukarundersökningar i offentlig verksamhet.

Undervisning

Mediernas struktur och konvergens

Medier och språk

Kvantitativ metod

Publikationer

Abalo, Ernesto (2012) First hegemony, then democracy: on ideology and the media discourse on the coup against Hugo Chávez. Observatorio (OBS*) Journal, 3(6), 105-128.

Abalo, Ernesto, Danielsson, Martin, Johansson, Håkan, Olsson, Tobias (2012) Emerging patterns in the Era of E-governance: A Study of Users of 'Swedish Public Employment Service' on Internet. In Ravi K. Dhar & Pooja Rana (eds.) Media in the Swirl. New Delhi: Pentagon Press, pp. 114-125.

Abalo, Ernesto, Danielsson, Martin, Olsson, Tobias, Johansson, Håkan (2010) Digital inkludering? Arbetslösas användning av Arbetsförmedlingens webbplats. I Torbjörn Hjort, Philip Lalander och Roddy Nilsson (red.) Den ifrågasatte medborgaren: om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Växjö: MiV, Linnéuniversitetet.

Abalo Ernesto & Danielsson Martin (2008): Olika publiker, olika livsstilar. Om idrott, kultur och regional utveckling. Institutionen för samhällsvetenskap, rapport nr 32. Växjö universitet.

Abalo Ernesto & Danielsson Martin (2008): Digitalisering och social exklusion. Om medborgares användning av och attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Växjö: Växjö University Press.

Salonen Tapio, Abalo Ernesto, Danielsson Martin (2008): Myndighet frågar medborgare. Brukarundersökningar i offentlig verksamhet. Växjö: Växjö University Press.

Abalo Ernesto & Danielsson Martin (2006): Om aktiva herrar, för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik. Idorttsforum.org. Malmö högskola: Idrottsvetenskap.

Abalo Ernesto & Danielsson Martin (2004): Förenaren och utestängaren. Om mediesportkonsumtion och sportreferenser. Institutionen för samhällsvetenskap, rapport nr 24. Växjö universitet.

Konferenser

Abalo, Ernesto (2012) The Slum-dwellers and the Latin American Normal: The construction of chavistas and the Venezuelan opposition in foreign news discourse. Paper presented at Communication, Crisis and Critique in Contemporary Capitalism, Bilbao, Basque Country, October 2012.

Abalo, Ernesto (2011) Class as deviance: constructing the support for and opposition against Hugo Chávez. Paper presented at the ICA conference, ERIC, Boston, USA.

Abalo, Ernesto (2009) 'The Construction of a 'Democratic Transition: the Coup Against Chávez in Swedish Media'. Paper presented at the 19th Nordic Conference for Media and Communication Studies, Karlstad, Sweden.

Abalo, Ernesto, Danielsson, Martin, Johansson, Håkan, Olsson, Tobias (2008): Emerging Patterns of Inclusion and Exclusion in the Era of E-government: A Study of Users of ‘Swedish Public Employment Service’ on the Internet. Paper for presentation in the Communications Policy Technology section at the IAMCR Conference in Stockholm 2008.

Populärvetenskap

Abalo, Ernesto (2009) 'Hegemoni och diskursen om Chávez Venezuela'. Socialistisk Debatt, 1:2009.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Ernesto Abalo