Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Göran Eriksson

Göran Eriksson
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303815
Rumsnummer: F3137

Forskningsinriktningar

Vanliga människor på TV: En historisk studie av förändring, kontinuitet och omvandling

Livsstils-TV och Populär expertis: En studie av "makeover" som hjälp till självhjälp

Presskonferenser som offentlig interaktionsarena

Nyhetsjournalistiken och det redigerade samtalet.

Intervjun som interaktionsform i mediernas offentlighet

Mediesport och nationell identitet.

Undervisning

Forskningsmetoder och metodologi.
Kommunikationsteori.

Publikationer i urval

Eriksson, Göran (kommande) Ridicule as a strategy for the recontextualization of the working class: A multimodal analysis of class-making on Swedish reality television, Accepterad för publicering i Critical Discourse Studies.

Eriksson, Göran (kommande) “See the error of your ways”: Belligerent expertise and the curative power of ‘though love’. Accepterad för publicering i International Journal of Cultural Studies.

Eriksson, Göran och Östman, Johan (2013) Cooperative or adversarial? Journalists’ enactment of the watchdog function in political news production”. International Journal of Press/Politics 18(3): 304-324.

Eriksson, Göran, Larsson, Larsåke och Moberg Ulla (2013) Politikernas arena: En studie om presskonferenser på regeringsnivå, Lund: Studentlitteratur.

Ekström, Mats och Eriksson, Göran (2013) Citizen participation in journalist discourse: Multi-platform political interviews in the Swedish election campaign 2010, I: Tolson, Andrew och Ekström, Mats (red), Media Talk and Political Elections in Europe and America, Palgrave McMillan: Hampshire.

Moberg, Ulla och Eriksson, Göran (2013) Managing ideological differences in joint political press conferences: A study of the strategic use of the personal pronoun ‘we’. Journal of Language and Politics 12(3): 315-334.

Ekström, Mats, Eriksson, Göran, Johansson, Bengt och Wikström, Patrik (2013) Biased Interrogations? A multimethodological approch on bias in election campaign interviews. Journalism Studies 14(3): 423-439.

Ekström, Mats, Eriksson, Göran and Kroon Lundell, Åsa (2013) Live co-produced news: emerging forms of news production and presentation on the web. Media, Culture and Society35(5): 620-639.

Eriksson, Göran and Eriksson, Mats (2012) Managing Political Crisis: An Interactional Approach to “Image Repair” in Political Press Conferences, Journal of Communication Management 16 (3):264-277.

Eriksson, Göran (2011) Follow-up questions in political press conferences, Journal of Pragmatics 43(14): 3331-3344.

Eriksson Göran (2011) Adversarial Moments: A Study of Short-form Interviews in the news, Journalism: Theory, Practice and Criticism, 12(1) 51-69.

Eriksson, Göran (2010) Politicians in celebrity talk show interviews: the narrativization of personal experiences, Text & Talk 30 (5): 529-551.

Eriksson, Göran och Östman, Johan (2010) Receptionsanalys, I: Ekström, M och Larsson, L (red) Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a och reviderad upplaga, Lund: Studentlitteratur.

Kroon Lundell, Åsa och Eriksson Göran (2010) Interviews as Communicative Resource in News and Current Affairs Broadcast, I: Journalism Studies 11(1):20-35.

Pågående arbeten

Vanliga människor på TV: En historisk studie av förändring, kontinuitet och omvandling. Tre-årigt projekt 2012-2014 som finansieras av Vetenskapsrådet.

Presskonferenser som offentlig interaktionsarena: kommunikativa strategier, asymmetrier och tekniker i regeringens presskonferenser. 3-årigt (2009-2011) forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Konferensbidrag

Ekström, Mats, Eriksson, Göran and Kroon Lundell, Åsa (2013) Live co-produced news: emerging forms of news production and presentation on the web. Paper presenterad vid ICA, London 17-21 juni, 2013.

Eriksson, Göran och Östman, Johan (2013) Cooperativeness or Adversarialness? Politics and the Watchdog Function in Key Moments of News Production, Paper presenterad vid ICA, London 17-21 juni, 2013.

Ekström, Mats, Kroon-Lundell Åsa and Göran Eriksson (2012) Sociability, superliveness and interactional imperfections, paper presenterat vid The 20th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, 9-12 Juli, Ross Priory, Skottland.

Ekström, Mats and Eriksson, Göran (2012) Audience involvement and the expanding forms of election campaign interviews, paper presented at “Media Talk and Political Elections”: a symposium at De Montfort University Leicester 6th-7th June 2012.

Eriksson, Göran (2011) “See the error of your ways”: Popular expertise on lifestyle makeover television, paper presenterat vid the 19th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, July 10 -13, Certosa di Pontignano, Siena Italy.

Eriksson, Göran (2011) Politicians’ performances of ‘ordinariness’ in talk show interviews, paper presenterat vid ICA, Boston, 26-30 maj.

Moberg, Ulla and Eriksson, Göran (2011) “Doing unity” in joint political press conferences, paper presenterat vid, ICA, Boston, 26-30 maj.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Göran Eriksson