Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Helen Andersson

Helen Andersson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302141
Rumsnummer: F3135

Undervisning

Semiotik.
Retorik.
Samtalsanalys.
Kommunikation och interaktion.

Forskningsinriktningar

Samtal och interaktion

Pågående arbete

Publikationer

Andersson, H. (2007): Tillgänglig politik i elitistisk förpackning? SVT 24 och den oredigerade offentligheten. I: Mats Ekström/Åsa Kroon (red.) Paketerad politik. Carlssons. Stockholm. S. 26-44.

Andersson, H. (2005): Att tolka ett val. I: Arbetarhistoria. Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek [115] 3:2005. S.17-22.

Andersson, H. (2005): Att imponera med en hälleflundra. I: Retorikmagasinet nr. 26. Juni 2005. S. 8-11.

Andersson, H. (2004): Pauser och kriser. En studie av pausering i Olof Palmes tal med anledning av oljekrisen Återfinns i hyllningsskrift tillägnad Sigvard Aksén. pdf i fulltext

Andersson, H. (2002): TV: s nyhetsprogram som interaktion. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 59. Uppsala.

Andersson, H. (1999): Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning. I: Svenskans beskrivning 24. Linköping University Electronic Press.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Helen Andersson