Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Helen Andersson

Helen Andersson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302141
Rumsnummer: F3135

Undervisning

  • Textanalys och språkanvändning
  • Skriftlig och muntlig framställning
  • Kommunikativt ledarskap
  • Forskningsmetodik

Forskningsinriktningar

  • Kriskommunikation
  • Samtal och interaktion

Pågående arbete

Konstruktioner av krisresponser i den s.k. hästköttsskandalen.

Publikationer

Andersson, H. & Machin, D. (2014): Image of Research and Scholarship in a University. Promotional Brochure in the Era of Marketization and Audit Culture. In: Semetsky, Inna and Stables Andrew (eds.), Pedagogy and Edusemiotics. Theoretical Challenges/Practical Opportunities. Educational Futures: Rethinking theory and practice, vol. 64. Rotterdam et al.: SensePublisher.

Länk: https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/educational-futures-rethinking-theory-and-practice/pedagogy-and-edusemiotics/

Andersson, H. (2014): Skriva i sociala medier - i händelse av kris. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länk: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27349.pdf

Andersson, H. (2007): Tillgänglig politik i elitistisk förpackning? SVT 24 och den oredigerade offentligheten. I: Mats Ekström/Åsa Kroon (red.) Paketerad politik. Carlssons. Stockholm. S. 26-44.

Andersson, H. (2005): Att tolka ett val. I: Arbetarhistoria. Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek [115] 3:2005. S.17-22.

Andersson, H. (2005): Att imponera med en hälleflundra. I: Retorikmagasinet nr. 26. Juni 2005. S. 8-11.

Andersson, H. (2004): Pauser och kriser. En studie av pausering i Olof Palmes tal med anledning av oljekrisen Återfinns i hyllningsskrift tillägnad Sigvard Aksén. pdf i fulltext

Andersson, H. (2002): TV: s nyhetsprogram som interaktion. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 59. Uppsala.

Andersson, H. (1999): Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning. I: Svenskans beskrivning 24. Linköping University Electronic Press.

Uppdaterad: 2014-10-27

Sidansvarig: Helen Andersson