Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Jan Olsson

Jan Olsson
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303081, 070-8143234
Rumsnummer: F2210

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Jan Olsson har en forskningsinriktning mot policy- och implementering med betoning på förändrings- och förnyelsetendenser som utmanar traditionella politisk-demokratiska värden och institutioner. Det är fråga om empiriska och teoretiska studier av moderna policy processer, som är gränsöverskridande i flera avseenden (offentlig-privat, flernivåpolitik samt underifrånskapad politik). Mer konkret handlar det om nya politikområden som kommunal näringspolitik på 1980-talet (avhandlingen), kommunal demokratipolitik på 1990-talet, regionaliseringen och framväxten av EU:s strukturfondspolitik, samt hållbar utveckling och IKT-politik som senmodernt politikskapande på 2000-talet. Forskningsinriktningen indikerar en relativt bred kompetens med avseende politikområden och förändringsprocesser, vilket också innebär ett relativt brett teoretiskt fokus: politisk ekonomi, demokratiteori, makt, policy-nätverk, och governance/multi-level governance.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Jan Olsson