Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Johan Nilsson

Johan Nilsson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303622
Rumsnummer: F3119

Forskningsinriktning

American Film Satire in the 1990s
The Politics of Contemporary Hollywood Satire
Film Satire and American Exceptionalism
Satir som viktig del av varumärket Hasse & Tage
Ekokritiska perspektiv på svenska jaktfilmer på YouTube

Undervisning

Film- och mediehistoria
Filmberättande
Filmteori
Uppsatshandledning

Publikationer

Nilsson, Johan (2013), American Film Satire in the 1990s: Hollywood Subversion, New York: Palgrave Macmillan.

Nilsson, Johan (2011), Hollywood Subversion: American Film Satire in the 1990s (avhandling), Örebro: Örebro University.

Lilja, Madeliene & Nilsson, Johan (2010), “Poetry in Sound and Image: Jan Troell’s Early TV Films”, Larsson, Mariah & Marklund, Anders (eds.), Swedish Film: An Introduction and Reader, Lund: Nordic Academic Press.

Nilsson, Johan (2009), “American Critic: Satire and political discourse in Warren Beatty's Bulworth”, American Studies in Scandinavia, Vol 41:2, pp. 45-59.

Lilja, Madeliene & Nilsson, Johan (2008), ”Poesi i ljud och bild: Jan Troell som tv-filmare”, Janson, Tobias & Wahlberg, Malin (red.), TV-pionjärer och fria filmare: En bok om Lennart Ehrenborg, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.

Poesi i ljud och bild: Jan Troell som tv-filmare

Konferensbidrag

Nilsson, Johan, “Rictus Grins and Glasgow Smiles: The Joker as Satire” (Paper presented at the SAAS (Swedish Association for American Studies) conference, Uppsala, Sweden, 20-22 Sep, 2012).

Mörner, Cecilia & Nilsson, Johan, “Dear Hunters. Ecocriticism on YouTube” (Paper presented at the Ecologies of the Visual conference, Trondheim, Norway, 6-7 Sep, 2012).

Nilsson, Johan, “Film Satire: A Case Study of Aesthetic Norms” (Paper presented at the ICA (International Communication Association) conference Communication @ the Center, Boston, MA, USA, 26-30 May, 2011).

Nilsson, Johan, “Locating Satire: Intersecting Practices of Filmmaking in the 1990s” (Paper presented at the NECS (European Network for Cinema and Media Studies) conference Locating Media, Lund, Sweden, 25-28 June, 2009).

Nilsson, Johan, “Hollywood Film and American Society” (Paper presented at the SAAS (Swedish Association for American Studies) graduate student conference Revitalizing American Studies, Uppsala, Sweden, 27-28 Sep, 2008)

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Johan Nilsson