Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Johanna Stenersen

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301424
Rumsnummer: F3149

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Kommunikation och sociala förändringsprocesser
Civilsamhälle, medborgarskap, advocacy
Avhandlingprojekt med fokus på påverkansarbete inom civilsamhället och implikationer av att anlägga ett rättighetsperspektiv på sexuell och reproduktiv hälsa inom internationellt utvecklingssamarbete

Undervisning

PR och organisationer
Övriga uppdrag
Medlem i Ørecomm, en binationell forskningsgrupp för forskning inom fältet Communication for Development/Social Change, där man studerar media, kommunikation och sociala förändringsprocesser på såväl global som lokal nivå.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Johanna Stenersen