Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Leonor Camauër

Leonor Camauer
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302140
Rumsnummer: F3162

Undervisning

Medieteori
Global kommunikation
Medier i det mångetniska samhället
Genus och medier
Kvalitativa forskningsmetoder

Forskningsinriktningar

Medier i det mångetniska samhället
Reception av transnationell television
Medier och genus
Vanliga människor på TV: En historisk studie av förändring, kontinuitet och omvandling

Publikationer

Camauër, Leonor (2011) “’Drumming, Drumming, Drumming’: Diversity Work in Swedish Newsrooms”. In Eide, Elisabeth and Nikunen, Kaarina (eds.) Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Farnham: Ashgate.

Camauër, Leonor (2011) “Making a difference… or (news) business as usual? Swedish Media Workers’ Views on the Contributions of their Ethnic Minority Colleagues”. In Graf, Heike (ed.) Diversity in Theory and Practice: News Journalists in Sweden and Germany. Gothenburg: Nordicom.

Camauër, Leonor (2011) “Media & Citizenship. Transnational Television Cultures Reshaping Political Identities in the European Union”. Nordicom-Information 33 (1-2):

Camauër, Leonor (2010) ”Media menus of Arabic speakers: Stockholm”. Journalism 11 (6).

Camauër, Leonor (2010) “”Constructing ‘Close’ and ‘Distant’ Muslim Identities. The Mohammed Cartoon in the Swedish Newspaper Nerikes Allehanda”. In Nohrstedt, Stig A. (ed.) Communicating Risks. Towards the Threat Society. Gothenburg: Nordicom.

Camauër, Leonor (2007) ”Så många ’kulturskillnader’ – så få nyanser…”. I Ekström, Mats & Kroon, Åsa (red.) Paketerad politik. Elva essäer om journalistik och medier. Stockholm: Carlssons.

Camauër, L. (2006): ”Mediearbetare med utländsk bakgrund och majoritetsmediers diskrimineringsmekanismer”. In Camauër, L. & Nohrstedt, SA. (eds.), Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21.

Camauër, L. & Nohrstedt, S. A. (eds.) (2006): Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21.

Nohrstedt, S. A. & Camauër, L. (2006): ”Introduktion”. In Camauër, L. & Nohrstedt, S. A. (eds.), Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. SOU 2006:21.

Camauër, L. (2005): Minoritetsmedier och minoritetsmediepolitik i Sverige - En kartläggning. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.

Camauër, L. (2003): “Ethnic Minorities and their Media in Sweden. An Overview of the Media Landscape and State Minority Media Policy”. Nordicom Review nr 2/2003.

Camauër, L. (2002): “Mapping Minorities and Their Media: The National Context –Sweden”. Ingår i projektet Minorities and their Media in the EU: A Mapping, London School of Economics.

Ladda ner rapporten “Mapping Minorities and Their Media: The National Context –Sweden”.

Camauër, L. (2002): ”Tidningar och tidskrifter. Transnationella förbindelser”. I Becker, K., Bjurström, E., Fornäs, J. & Ganetz, H. (red.), Medier och människor i konsumtionsrummet. Nora: Nya Doxa.

Camauër, L. (2002): ”Könskonstruktion, representation och den feministiska mediekritiken”. I Camauër, L., Kleberg, M. & Lundgren, K. (red.), Bromskloss och pådrivare. Medier, genus och social förändring. Stockholm: JMK, Stockholms University.

Camauër, L. (2000): ”Anställda feminister och feministiska arbetsgivare: Ett dilemma för systerskapet”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift Nr 4/2000.

Camauër, L. (2000): Feminism, Citizenship and the Media: An Ethnographic Study of Identity Processes within Four Women's Associations. Vetenskaplig avhandling. Stockholm: Department of Journalism, Media and Communication, Stockholm University.

Camauër, L. (2000): “Women's Movements, Public Spheres and the Media: A Research Strategy for Studying Women's Movements' Publicist Practices". I Sreberny, A. & van Zoonen, L. (eds.), Gender, Politics and Communication. Cresskill, N.J.: The Hampton Press.

Camauër, L. (2000): ”Att lära sig jonglera med identiteter: Om feminism och etnicitet inom kvinnorörelser”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift Nr 2/2000.

Camauër, L. (1999): ”Rörelser i olika rum”. I Erik Amnå (red.), Politikens medialisering. Demokratiutredningens forskarvolym III. Stockholm: SOU 1999: 126.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Leonor Camauer