Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Mattias Börjesson

Mattias Börjesson
Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301150
Rumsnummer: F3235

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Rubrik på forskningsområde

Den politiska kampen över de fristående skolornas reglering och några av dess konsekvenser.

Forskningsinrikting

Utbildningspolitik och fristående skolor.

Kort sammanfattning av forskningen

Sedan det blev fritt för privata huvudmän att etablera fristående skolor på 1990-talet har de ständigt expanderat och utgör idag en stor del av de offentligt finansierade skolorna. Hur skolsystemet tar form beror allt mer på hur detta regleras av hanteras av statsmakten. Vilka som driver fristående skolor och hur de gör det är beroende av vilka regleringsvillkor som ställs upp från statsmaktens sida. Därför blir det intressant att studera hur regleringen av de fristående skolorna förändras och den ideologiska kampen kring denna reglering, vilka visioner är det som underbygger olika stävanden vad det gäller regleringen av de fristående skolorna. Del 1 i avhandlingens empiriska fokus är en kvalitativ studie av riksdagstryck med några kvalitativa nedslag för att spåra ideologiska förskjutningar och hur förändas regleringen i förhållande till denna kamp. I del 2 tittar jag på några av utvecklingens konsekvenser för det svenska skolsystemet, fokus här är i nuläget inte helt preciserat, men jag intresserar mig för effekter på det sociala kapitalet i att olika sociala grupper väljer olika skolor, och vad valfrihet och "marknadisering" av utbildning kan ge få för konsekvenser för vad medborgarskap blir i samhället.

Undervisning

Lärarprogrammet, Pedagogik med didaktisk inriktning, delkurs 1, seminarieledare

Pedagogik A, Bildning och utbildning, delkurs 2, föreläsare.

Pedagogik A, Pedagogik som vetenskap, delkurs 3, Kursansvarig (tillsammans med Mattias Nylund), seminarieledare, föreläsare.

Övrigt

Ingår i:

- Forskarskolan "Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik", som startade hösten 2007.

- Forskningsmiljön Utbildning och demokrati, ansvarig för mailutskick av information och texter till forskarseminarierna, maila mig för information kring forkargruppens seminarier och önskan att vara med på e-postlista.

Uppdrag:

- Doktorandrepresentant i styrelsen i enhetens för Pedagogiks forskarkollegium.

- Doktorandrepresentant i kårens Doktorandsektion (DoKSek).

Publikationer

Konferensbidrag:

Börjesson, Mattias (2009):/* *Skola som aktiebolag – Statlig regleringspolitik efter systemskiftet, de vinstdrivande fristående skolorna som exempel. /Bidrag presenterat vid tredje nationella konferensen i läroplansteori, Växjö universitet, oktober 2009.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Mattias Börjesson