Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Moira von Wright

Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303000
Rumsnummer: -

Ansvars-/arbetsområde

Universitetsledningen
Pedagogisk forskning och handledning
Forskargruppen för Studier i intersubjektivitet och handling
STING

Forskningsområde

Pedagogisk filosofi: socio-fenomenologi & pragmatism. Teman: intersubjektivitet, handling och topografi.

Gästprofessor vid Humaniorastudier i pedagogikk, Universitetet i Oslo
Humaniorastudier i pedagogikk, Universitetet i Oslo

Styrelseledamot i Nordic Educational Research Association, NERA/NFPF, och i redaktionen för Nordisk Pedagogik/Nordic Educational Research, fr. 2004-
Nordic Educational Research Association, NERA/NFPF

Skrifter i urval

Det Gode som bevægelse og som retning i pædagogik. I Skab Dig! Pedagogisk filosofi I, L. E. Damgaard Knudsen (red) København: Unge Pædagoger, 2009.

Vetenskapliga perspektiv och metaforer som fond för lärares moraliska överväganden. FDV Working paper 1/ 2008. Available at Demokratins villkor

Where am I when I am at Ease? Relocating the Notion of Activity in Education, Nordisk Pedagogik 27:3, pp 222-235, 2007.

Affiniteten mellan pragmatism och pedagogik. I Erfarenheter av pragmatism, Y. Boman, C. Ljunggren & M. von Wright (red). Lund: Studentlitteratur, 2007.

Bildning i brytningen mellan självet och världen. I Bildningens förvandlingar, B. Gustavsson (red). Göteborg: Daidalos, 2007.

Konfrontation och problematisering i den verbala kommunikationens gränstrakter. G H Mead om undervisning och lärande. I Utbildning som kommunikation, T. Englund (red). Göteborg: Daidalos, 2007.

The Punctual Fallacy of Participation, Educational Philosophy and Theory, Vol. 38, No.2, pp 159-170, 2006.

Surprise and Concerted Action: An inquiry into changing patterns of interaction in communicative situations where lived experience breaks the monopoly of authoritative knowledge. Presentation at the ECER'06, Geneve. (von Wright, M. & van Mansvelt, E) 2006.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Moira von Wright