Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Thord Strömberg

Tjänstetitel: Utredare
Organisation: Rektors stab
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303916
Rumsnummer: F3130

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Thord Strömberg är fil. Dr., docent och universitetslektor i historia. Han är medlem i forskargruppen Centrum för urbana och regionala studier samt ingår i styrgruppen för den mångvetenskapliga forskarskolan CUReS. Sedan 1 juli 2008 är han gästlärare inom forskarutbildningen vid CUReS.
Strömberg har ägnat långvarig forskarmöda åt den period i städernas historia som präglades av kommunalpampen - decennierna efter det andra världskrigets slut. Nu vill han försöka ta ett större grepp över frågan om hur städer styrts under 1900-talet. Två teman får spegla utvecklingen: balansgången mellan demokrati och effektivitet samt försöken till säljbar profilering i den hela tiden pågående konkurrensen om tillväxtbefrämjande investeringar.

Publicerat (i urval)

Strömberg, Thord (1984), Kommunalsocialismen inför verkligheten. Örebro Studies 2, Malmö: Liber Förlag, diss.

Strömberg, Thord (1991), "Planmonopol och aktörsutrymme. Den kommunala planeringens möjligheter och restriktioner." I (Thomas Hall, red.): Perspektiv på planering. Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning. Uppsala: Swedish Science Press, HSFR Brytpunkt.

Strömberg, Thord: "Sweden". I (Colin G. Pooley, red.): Housing strategies in Europe 1880-1930. Leicester University Press, European Sciene Foundation 1992.

Strömberg, Thord (1992), "The Politicization of the Housing Market: The Social Democrats and the Housing Question." I (Klaus Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark, red.): Creating Social Democracy. A Century of the Social Democratic Labor Party in Sweden. The Pennsylvania State University Press 1992. Omarbetad version av Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 100 år. Tiden 1989.

Strömberg, Thord (1993): "Wohnungsbaupolitik in Schweden 1914-1990". I (Günter Schulz, red.): Wohnungspolitik im Sozialstaat. Deutche und europäische lösungen 1918-1960. Droste, Düsseldorf 1993.

Strömberg, Thord (1996): "Mannen som alla litar på. Media och den socialdemokratiske kommunalpampen". I (Erik Åsard red.): Makten, medierna och myterna. Socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson. Stockholm: Carlssons förlag.

Strömberg, Thord, (red. 1997), Från högskola till universitet. Högskolan i Örebro.

Strömberg, Thord (red. 1999): Skor, kex och statens trygga kaka. Industristaden Örebro växer fram: politik, företagare, fackföreningar och politik 1900-1950. Humanistica Orebroensia, Artes et Linguae, 3. Örebro universitet.

Strömberg, Thord, "Bostadspolitik - en historisk parentes". I (Anders Lindbom red. 2001), Den nya bostadspolitiken. Umeå: Boréa.

Peter Aronsson, Lars Nilsson och Thord Strömberg (red. 2002), Storkommunreformen 1952: Striden om folkhemmets geografi. Stockholm: Studier i stads- och kommunhistoria 24.

Strömberg, Thord, "New Logo: Industristaden byter skinn". I (Mats Berglund red. 2005), Sakta vi gå genom stan. Stockholm: Stockholmia förlag.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Thord Strömberg