Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Ulla Moberg

Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: -
Rumsnummer: -

Akademisk titel


Fil.dr. i nordiska språk/docent i medie- och kommunkationsvetenskap.

Forskningsinriktningar

Samtal och interaktion i medier.
Kommunikationsetnografi.

Undervisning

Samtalsanalys.
Retorik.
Lingvistik.
Semiotik.

Publikationer

Moberg, U. (2010) "Textanalytisk metod". I: Ekström & Larsson (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur. (medförfattare Ledin, Johanna).

Moberg, U. (2010) "Analys av samtal". I: Ekström & Larsson (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur.

Moberg, U. (2008): ”Semiotik” (medförfattare Ekström, Mats). I: Ekström (red.) Mediernas språk. Liber.

Moberg, U. (2008): Samtalsanalys (CA) i mediestudier (medförfattare Ekström, Mats). I: Ekström (red.) Mediernas språk. Liber.

Moberg, Ulla (2007): Inskolning i radions offentliga samtal. I: Ankare för sändning eller publik?. Institutet för mediestudier. S 87-114.

Moberg, U. (2007): ”Debatter på nätet – det stökiga, fria och emellanåt omdömeslösa offentliga samtalet”. I: Ekström & Kroon (red.) Paketerad politik. Elva essäer om journalistik och medier. Carlssons.

Moberg U (2006): Broadcast Talk: The Interview and its Hybrids. I: Ekström m.fl. (eds.) News from the Interview Society. Nordicom. S. 225–238

Moberg, Ulla (2006): Samtal på nätet - Ny teknik, nya medier, nya kommunikationsformer. I: Ledin, Per et al., Svenskans beskrivning 28.

Moberg, U. (2006): ”Ordinary people in public debates – establishing credentials in a radio phone-in. Paper ICCA-konferens. Helsingfors på tvärs. Association Suédoise de Linguistique Appliquée ASLA.

Moberg, Ulla (2005): "Tack för att du ringde! Om konsten att avsluta ett telefonsamtal i radio". I: Språk i tid. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67.

Moberg, Ulla (2005): Allmänhetens röst. Debatter på nätet. I: Språk

Moberg, U. (2004): "Allmänhetens röst - interaktion i telefonsamtal i radio". I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 217-226.

Moberg, U. (2004): ”Ä Gudrun där?” – om inledningar i telefonsamtal i radio”. Artikel i festskrift.

Moberg, U. (red.) (2000): Politikens rum och tomrum - valrörelsen 1998. Örebro University.

Moberg, U. (2000): "Analys av samtal". I: Ekström & Larsson (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Moberg, U. (1998): Språkbruk och interaktion i en svensk pingstförsamling. En kommunikationsetnografisk studie. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 45. Uppsala.

pdf-fil av Språkbruk ...

Moberg, U. (1993): "Visst är du också en av dem. Det hörs på talet". Om frikyrkligt talat språk. I: Amnå, E. & Johannesson, L., (red.): Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten. En slutdokumentation av forskningsprojektet "Frikyrkan i lokalsamhället". Carlssons förlag.

Konferensbidrag

Moberg, U. and Eriksson, G. (2011) "Doing unity" in joint political press conferences, (presenterat vid det internationella seminariet, Expanding the Interview, 22-23 oktober 2010), accepterat för presentation, ICA, Boston, 26-30 maj.

Moberg, U. (2010) "Managing ideological differences in joint political press conferences: A study of the strategic use of the personal pronoun we". Paper för presentation vid Internationell Workshop, Stockholm oktober 2010 (medförfattare Eriksson Göran).

Moberg, U. (2009): "Svenska regeringens presskonferenser och journalistikens kritiska frågor": En CA-analys av frågekonstruktioner. (medförfattare Eriksson Göran. Paper för presentation vid NordMedia, Karlstad, 13-15 augusti 2009.

Moberg, U. (2009): "The functions of turn-initial but in political interviews". Paper för presentation vid OFTI-konferens, Örebro universitet. 17-18 september 2009.

Moberg, U. (2006) Ordinary people in public debates - establishing credentials in a radio phone-in. Paper på ICCA 06. Helsingfors.

Moberg, U. (2003): "Ja men Alf - om telefonväkteri i radio med partiledare": Paper presenterat på ASLA-konferens nov. 2003.

Pågående arbete

Presskonferenser som offentlig interaktionsarena: kommunikativa strategier, asymmetrier och tekniker i regeringens presskonferenser. 3-årigt (2009-2011) forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Länk till projektet Presskonferenser.

Moberg , Ulla (forthcoming) Scripted Inquiries Versus Live On-Air Talk The use of turn-initial "but"

Moberg, Ulla and Eriksson, Göran (forthcoming) Expressing consensus in joint political press conferences: A study of the Swedish Unity Government's conferences.

Uppdaterad: 2014-03-03

Sidansvarig: Ulla Moberg