Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Gunilla Lundberg

Gunilla A. Lundberg
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303677
Rumsnummer: P2407

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Natural variation in human populations of the sequence of the gene CXCL16 and association of certain variants with the occurrence of atheriosclerosis and rheumatic arthritis.
 Läs mer på engelska sidorna 

Uppdaterad: 2009-11-17

Sidansvarig: Gunilla A. Lundberg