Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Karin Blomberg

Karin Blomberg
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301270
Rumsnummer: P2456

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Karin Blomberg är legitimerad sjuksköterska. Hennes intresse för undervisning och vårdvetenskaplig forskning har successivt vuxit fram dels genom arbetet som sjuksköterska där frågor om kvalitetssäkring, evidensbaserad kunskap och vidareutveckling har varit centralt. Men också genom arbete i ett flerårigt Cancerfondsfinansierat vårdutvecklingsprojekt ”Förbättrad kvalitet för patienter med avancerad cancer genom ett undervisnings- och utbytesprogram” där hon varit delaktig i olika undervisnings- och forskningsaktiviteter i syfte att integrera forskning, klinisk verksamhet och utbildning.

Karin disputerade år 2009 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Kvinnors erfarenheter av att delta eller inte delta i cervixcancerscreening”. Fokus i pågående forskning är hanterande av sjukdom/risk för sjukdom och integrering av hälsokunskap hos både ”friska” och ”sjuka” personer. Studierna bedrivs utifrån både unga ”friska” kvinnor och män, personer med en cancerdiagnos, äldre personer och barn/ungdomar som utvecklat narkolepsi som en följd av vaccinationen mot svininfluensa.

Olika metodologiska angreppsätt används där även metodutveckling är ett forskningsintresse. Ett exempel är utvecklingen av fokusgruppsdiskussioner via webben som initierades i och med avhandlingsarbetet. Ett annat fokus i forskningen är lärande och utveckling av yrkesidentitet och professionskunskaper, samt ett hälsosamt arbetsliv hos studenter och yrkesverksamma professioner inom vården.

Undervisning

Karin undervisar och handleder inom sjuksköterskeutbildning på både grund och avancerad nivå. Karin är även forskarhandledare till doktorander under forskarutbildning.

Publikationer

Karins publikationslista

Uppdaterad: 2013-09-11

Sidansvarig: Christina Sylwander