Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Margareta Gustafsson

Margareta Gustafsson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303643
Rumsnummer: P2452

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Margareta Gustafsson är leg sjuksköterska med lång yrkeserfarenhet av arbete inom akutsjukvård. Hon disputerade 2003 vid Örebro universitet. Pågående forskning har främst fokus på konsekvenser av att drabbas av akut sjukdom eller skada där omvårdnadsåtgärder kan innebära skillnad. En kohort av patienter med akut traumatisk handskada har följts upp under tio år, bl.a. för upplevd funktionsförlust, smärta, livskvalitet och traumatisk stress. Andra studier har undersökt riskfaktorer för negativa följder av en akut höftfraktur, resultat som har betydelse för ortopedsjuksköterskors utskrivningsplanering. Inom forskningsområdet som gäller patienter med höftskada ingår handledning av ett avhandlingsarbete som omfattar interventionsstudier för att minska urinvägsproblem vid höftkirurgi. Patientundervisning till patienter med kronisk njursvikt samt hjärtsvikt är andra forskningsområden. Kunskap hos dessa patienter har stor betydelse eftersom deras behandling kräver att de är delaktiga och tar ansvar för sin egenvård. Vidare pågår forskning med fokus på lärande i sjuksköterskeprogram. I denna forskning ingår multicenterstudier som undersöker betydelsen av ramar och pedagogiska verktyg för lärande och utveckling av professionskunskaper i utbildningen.

Undervisning

Margareta Gustafsson undervisar i vetenskaplig metodik, förbättringskunskap och evidensbaserad vård samt handleder studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå vid självständiga arbeten/ avhandlingsarbeten inom ämnet omvårdnadsvetenskap.

Publikationer

Avhandling
Gustafsson M. Konsekvenser av en akut traumatisk handskada. En prospektiv studie av patientens situation det första året efter olyckan. Dissertation, Örebro universitet. Örebro Studies in Caring Sciences 1, 2003.
Vetenskapliga artiklar
Gustafsson M, Hagberg L, Holmefur M. Ten years follow-up of health and disability in people with acute traumatic hand injury: pain and cold sensitivity are long-standing problems. J Hand Surg Eur Vol. 2011 May 18. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21593072.
Hälleberg Nyman M, Johansson JE, Persson K, Gustafsson M. A prospective study of nosocomial urinary tract infection in hip fracture patients. J Clin Nurs. 2011 Jul 6. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03769.x. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21733026.
Hälleberg Nyman M, Johansson JE, Gustafsson M. A randomised controlled trial on the effect of clamping the indwelling urinary catheter in patients with hip fracture. J Clin Nurs. 2010 Feb;19(3-4):405-13. PubMed PMID: 20500280.
Gustafsson M, Edvardsson T, Ahlström G. The relationship between function, quality of life and coping in patients with low-grade gliomas. Support Care Cancer. 2006 Dec;14(12):1205-12. Epub 2006 May 19. PubMed PMID: 16710652.
Gustafsson M, Ahlström G. Emotional distress and coping in the early stage of recovery following acute traumatic hand injury: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2006 Jul;43(5):557-65. Epub 2005 Sep 8. PubMed PMID: 16150449
Gustafsson M, Ahlström G. Problems experienced during the first year of an acute traumatic hand injury - a prospective study. J Clin Nurs. 2004, Nov;13(8):986-95. PubMed PMID: 15533105.
Gustafsson M, Amilon A, Ahlström G. Trauma-related distress and mood disorders in the early stage of an acute traumatic hand injury. J Hand Surg Br. 2003, Aug;28(4):332-8. PubMed PMID: 12849944.
Gustafsson M, Persson LO, Amilon A. A qualitative study of coping in the early stage of acute traumatic hand injury. J Clin Nurs. 2002 Sep;11(5):594-602. PubMed PMID: 12201886.
Gustafsson M, Persson LO, Amilon A. A qualitative study of stress factors in the early stage of acute traumatic hand injury. J Adv Nurs. 2000, Dec;32(6):1333-40. PubMed PMID: 11136400.
Abstracts till vetenskapliga konferenser:
Gustafsson M, Amilon A, Ahlström G. Characteristics in the early stage of acute traumatic hand injury.Scandinavian Hand Society Meeting, August 2002, Uppsala (poster)
Gustafsson M, Persson L-O, Amilon A. Coping with stressful circumstances in the early stage of acute traumatic hand injury. 11th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurses Researchers (WENR), September 2002, Geneve (föredrag)
Gustafsson M, Amilon A, Ahlström G. Traumatic stress and coping in the early stage of acute traumatic hand injury. Advanced health care sciences of tomorrow, November 2002, Stockholm (poster)
Gustafsson M, Ahlström G. Uppföljning av traumatiska upplevelser i samband med en akut traumatisk handskada. Vårdförbundets stämma, May 2003, Stockholm (föredrag).
Gustafsson M., Ahlström G. Nursing diagnoses in patients with acute traumatic hand injuries. 12th Biennial Conference of Workgroup of European Nurses Researchers (WENR), October 2004, Lissabon
Populärvetenskaplig publicering/Rapporter
Forsberg J, Gustafsson M, Holmdahl C, Lohse G & Nilsagård Y (2007) Främjande av fysisk aktivitet – praxisstudie inom hälso- och sjukvården i Örebro Läns Landsting. Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting (CAMTÖ) http://www.orebroll.se/sv/uso/Forskning/Forskningsenheter/CAMTO/
Gustafsson M, Lundström U & Odelberg-Johnson C (2008) Uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor vid Örebro universitet. Örebro universitet, Hälsoakademin.
Gustafsson M & Frisk M (2007) Utvärdering av tryckreglerande madrassers preventiva och behandlande effekt vid trycksår – en systematisk kunskapsöversikt. Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting (CAMTÖ) http://www.orebroll.se/sv/uso/Forskning/Forskningsenheter/CAMTO/.
Nilsagård Y, Lohse G, Forsberg J, Zachrisson A-B, Eriksson K & Gustafsson M (2009). Kartläggning av kunskap, förhållningssätt och tillämpning av evidensbaserad vård hos personal med medellång vårdutbildning inom Örebro läns landsting . Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting (CAMTÖ) http://www.orebroll.se/sv/uso/Forskning/Forskningsenheter/CAMTO/

Uppdaterad: 2011-08-22

Sidansvarig: Margareta Gustafsson