Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Nikolaos Venizelos

Nikolaos Venizelos
Tjänstetitel: Forskare
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301028, 070 2558520
Rumsnummer: P1411

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Tyrosin är av stort intresse vid undersökning av patofysiologiska mekanismer vid schizofreni då tyrosin är en byggsten för bl.a. signalsubstansen dopamin. Hjärnans dopaminomsättning regleras delvis av tillgången på tyrosin. Tyrosin är essentiell för CNS och måste följaktligen transporteras aktivt in över blodhjärnbarriären från plasma. Transporten av tyrosin sker med i membranerna befintliga transportmekanismer (L- och A-systemet), som i själva verket är äggviteämnen. Alltsedan år 1987 har visats i ett antal studier, med olika metodik, att membrantransporten av tyrosin hos schizofrena är reducerad, vilket sannolikt resulterar i en sänkt dopaminmetabolism i den schizofrenes hjärna. Teoretiskt kan en förändring i tyrosinomsättningen vara genetiskt betingad. Denna möjlighet studeras experimentellt bl.a. genom mätning av aminosyretransport hos odlade fibroblaster från patienter, anhöriga och kontroller. Denna modell lämpar sig väl för denna typ av studie då den utesluter extern interferens av läkemedel och andra omgivningsfaktorer.

I kliniskt arbete är det uppenbart att det finns paralleller mellan schizofrenitillståndet och autism. Då de essentiella aminosyrorna tyrosin och tryptofan är prekursorer till dopamin respektive serotonin har vi bedömt att motsvarande forskningsstrategi skulle vara värdefull att tillämpa på en grupp barn med autism.

Läs mer på den engelska sidan!

Övriga uppdrag

Programansvarig för biomedicinprogrammet.

Uppdaterad: 2014-02-14

Sidansvarig: Nikolaos Venizelos