Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303896
Rumsnummer: L2627

Bakgrund

Anna-Karin Andershed är fil.dr. och universitetslektor i psykologi, för närvarande prefekt vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) samt forskningsledare vid Centrum för kriminalpsykologisk forskning (CKF). Fokuserar forskningsmässigt på anpassning och socialisation utifrån ett utvecklingspsykologiskt livsförloppsperspektiv (från barndomen till vuxen ålder) och med särskild inriktning mot flickor och kvinnor. Intresseområden är utveckling av och genusperspektiv på: antisocialitet, normbrytande beteende och aggressivitet, utveckling av interventioner inriktade på normbrytande beteende, strukturerade bedömningsinstrument. Har även sedan doktorandtiden ett intresse för Morningness-Eveningness bland ungdomar. Undervisar huvudsakligen i utvecklingspsykologi, och mestadels på socionomprogrammet.

Aktuella forskningsprojekt

  • Aggressiva flickor - utvecklingsvägar och socialisationsprocesser i ett livsperspektiv
    Karaktärsdrag och utveckling hos aggressiva flickor i tonåren
  • PETSS - Identifiering av risker och skyddande faktorer i utveckling av normbrytande beteende och psykopatiliknade personlighetsdrag: En longitudinell tvillingstudie
  • ESTER - Strukturerad bedömning och uppföljning av evidensbaserade risker, resurser och insatser av barn i riskzonen för, eller med, normbrytande beteende
  • Utveckling av ett interventionsprogram för förskolan
  • Understanding aggression and violence in adolescent girls and boys: A cross-cultural examination in developmental pathways, social, physical and mental health outcomes
  • Troubled girls, and girls' troubles
  • Morningness-Eveningness och ungdomars utveckling

Anna-Karin tillhör CAPS - center for Criminological And PsychoSocial research

Publikationer

till publikationer

Uppdaterad: 2013-05-08

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka