Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Henrik Andershed

Henrik Andershed
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303397
Rumsnummer: L2624

Henrik Andershed är professor i psykologi och docent kriminologi, studierektor för kriminologi och föreståndare för Centrum för kriminologisk forskning (CKF) - se www.oru.se/jps/ckf.

Följ Henrik Andershed på twitter - om beteendevetenskaplig och kriminologisk forskning @henrikandershed

Beskrivning av Henrik Andersheds forskning och pedagogiska verksamhet

Henrik Andersheds CV

Henrik Andersheds presentation från Forskargrandprix 27/9 med källhänvisningar (Här!). Om forskningen på checklistan om risk- och skyddsfaktorer för kriminellt beteende (Här!).

Uppdaterad: 2014-03-25

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka