Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Kerstin Nordlöf

Kerstin Nordlöf
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: -
Rumsnummer: -

Bakgrund

Jur.kand. 1981, fil.kand. 1987 samt jur.dr. 1987. Lektor 1988-90 och forskningsassistent, 1991-96, Stockholms universitet. Lektor 1988-2005 och docent 2005-08, Mittuniversitet. Gästprofessor i Makedonien sommaren 2005. Adjungerad domare vid Svea hovrätt 2007-2008. Anställd 2008 vid Örebro universitet och professor sedan juni 2010.

Juridiska ämnesområden

Min forskning är inriktad på straff- och processrätt samt socialrätt med fokus på barn.

Pågående forskningsprojekt

Uppsåtsprövning vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare

The protection order

Prohibition of Sexual Exploitation of Children

Cyberfraud

Uppdaterad: 2013-08-29

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka