Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Odd Lindberg

Odd Lindberg
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303094, 0733 801621
Rumsnummer: L2630

Bakgrund

Disputerade vid Göteborgs universitet i maj 1998 på avhandlingen "Emotioner, sociala band och ritualer. En kvalitativ analys av narkotikakarriärer".

Undervisning

Odd Lindberg undervisar i vetenskapsteori, forskningsmetoder, mobbning i skolan och missbruksbehandling i fängelser.

Forskningsintresse

Drogbruk/drogmissbruk, missbrukskarriärer, kriminalvårdsforskning samt mobbning.

Aktuella forskningsprojekt

Kriminalvårdare i anstalt. En studie av yrkesidentitet, yrkeskultur/er och arbetstillfredställelse

Missbruksbehandling i fängelser ett nordiskt samarbetsprojekt

Mobbningens arenor, former och orsaker

Utvärdering av program mot mobbning i skolan

Tillhör forskargrupp

Det Sociala arbetets organisering och villkor (SOrVil)

Vetenskapligt råd

Odd Lindberg ingår i kriminalvårdens vetenskapliga råd.

Publikationer

Uppdaterad: 2014-01-08

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka