Musikhögskolan

Maria Westvall

Maria Westvall
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Musikhögskolan
E-post: This is an email address
Telefon: 070-3893334
Rumsnummer: M3210

Arbetsområde

Undervisning och forskning i musikpedagogik

Universitets- och institutionsuppdrag

Ledamot i styrgruppen för Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Jämlikhetsombud i Nätverket för jämlikhet

Ingår i akademins utbildningsråd

Pågående forskningsprojekt

Musik, identitet och mångkultur. En studie om musikens funktioner i föreningar bildade på etnisk grund.
Finansiering: Riksbankens jubileumsfond

"Den lärande musikern". En studie om militärmusiker och deras musikaliska utveckling under ett livslångt musikerskap.
Finansiering: Vetenskapsrådet

Minoriteterna i minoriteten: En studie om musikundervisningens roll i utvecklandet av mångkulturella färdigheter i den finlandssvenska skolan.
Finansiering: Svenska kulturfonden i Finland.
I samarbete med Sibeliusakademin, Helsingfors, Finland.

The Potentials and Problems in Multicultural Music Education - A Comparative Study
Samarbetspartner: Charels D. Carlson, PhD, Assistant Professor of Musicology/Ethnomusicology, Butler School of Music, Affiliated Faculty, Warfield Center for African & African American Studies University of Texas at Austin USA

The Impact of Collaborative Intercultural Courses on Preservice Music Teachers' Perspective Consciousness and Cross-Cultural Sensitivity
Samarbetspartner: Suzanne L. Burton, PhD, Associate Professor of Music Education Director and Graduate Studies Department of Music University of Delaware Newark USA

Marias publikationer

Uppdaterad: 2014-03-19

Sidansvarig: Maria Westvall