Musikhögskolan

Maria Westvall

Maria Westvall
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Musikhögskolan
E-post: This is an email address
Telefon: 070-3893334
Rumsnummer: M3210

Arbetsområde

Undervisning och forskning i musikpedagogik

Universitets- och institutionsuppdrag

Ledamot i styrgruppen för Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Jämlikhetsombud i Nätverket för jämlikhet

Ingår i akademins utbildningsråd

Pågående forskningsprojekt

Musik, identitet och mångkultur. En studie om musikens funktioner i föreningar bildade på etnisk grund.
Finansiering: Riksbankens jubileumsfond

"Den lärande musikern". En studie om militärmusiker och deras musikaliska utveckling under ett livslångt musikerskap.
Finansiering: Vetenskapsrådet

Minoriteterna i minoriteten: En studie om musikundervisningens roll i utvecklandet av mångkulturella färdigheter i den finlandssvenska skolan.
Finansiering: Svenska kulturfonden i Finland.
I samarbete med Sibeliusakademin, Helsingfors, Finland.

The Potentials and Problems in Multicultural Music Education - A Comparative Study
Samarbetspartner: Charles D. Carlson, PhD, Assistant Professor of Musicology/Ethnomusicology, Butler School of Music, Affiliated Faculty, Warfield Center for African & African American Studies University of Texas at Austin USA

Processes of Intercultural Learning: Research, Online Collaboration, and Musical Immersion in Brazil and Sweden
Samarbetspartner: Antenor Ferreira Corrêa, Universidade de Brasília (Brazil).
Finansiering: STINT (Sweden)/ CAPES (Brazil).

Marias publikationer

Uppdaterad: 2014-10-15

Sidansvarig: Maria Westvall