Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Bert van Bavel

Bert Van Bavel
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303865, 070 1753488
Rumsnummer: B3306

Titel/arbetsområde

Professor i kemi, ämnesföreträdare.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Bert van Bavel är professor i kemi. Han började vid MTM i början av år 2000. Vid MTM är arbetar han med att bygga upp laboratorieverksamheten, som består av LC/MS, CE/MS, SFE-LC, lågupplösande GC/MS samt GC/HRMS. Utöver detta arbetar han med att att undervisa och utveckla kurser inom den analytiska kemiundervisningen på B-, C- och D-nivå.

Handledning

Jag är för tillfället biträdande handledare till tre doktorander vid MTM: Ingrid Ericson Jogsten, Helena Nilsson och Maria Larsson.

Min forskning involverar flera olika områden men är fokuserad på analys av olika organiska miljögifter.

  • Dioxin analysis by high res GC/MS
  • PCB and pesticide analysis using SFE-LC and low res GC/MS
  • Analysis and behaviour of brominated flame retardants
  • QA/QC and round robin/intercalibration studies concerning dioxin analysis
  • Supercritical fluid extraction of POPs in biological samples
  • Remediation of contaminated soil using supercritical water extraction and oxidation
  • Levels of persistent organic compounds (POPs) in the marine environment

PBDE in marine mammals
POPs in the arctic
Bioaccumulation anbd transformation of POPs in mammals

  • Human exposure of POPs both background levels and occupational
  • Multivariate data treatment (PLS, PCA)

Publikationer

Länk till publikationslista

Uppdaterad: 2013-12-12

Sidansvarig: Ulla Stenlund