Maria Westvall

Maria Westvall
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Musikhögskolan
E-post: This is an email address
Telefon: 070-3893334
Rumsnummer: M3210

Arbetsområde

Undervisning och forskning i musikpedagogik

Universitets- och institutionsuppdrag

Ledamot i styrgruppen för Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Jämlikhetsombud i Nätverket för jämlikhet

Ingår i akademins utbildningsråd

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Westvall, M. , Burton, S. & Karlsson, S. (2013). Stepping aside from myself: intercultural perspectives on music teacher education. Journal of Music Teacher Education, 23 (1), 92-105.

Mateiro, T. , Russell, J. & Westvall, M. (2012). Student music teachers’ perceptions of pedagogical content knowledge-in-action: an inquiry across three countries. Finnish Journal of Music Education, 15 (02), 53-64.

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Music education – a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. British Journal of Music Education, 27 (1), 21-33.

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Teaching music in our time: student music teachers' reflections on music education, teacher education and becoming a teacher. Music Education Research, 12 (4), 353-367.

Kapitel i böcker, del av antologier

Westvall, M. & Carson, C. D. (2014). Utmanas trygghetszonen?: musikundervisningens roll i det mångkulturella samhället. I: Varkøy, Ø & Söderman, J., Musik för alla: filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (ss. 107-119). Lund: Studentlitteratur.

Mateiro, T. & Westvall, M. (2013). The cultural dimensions of music teachers’ professional knowledge. I: Eva Georgii-Hemming, Pamela Burnard, Sven-Erik Holgersen, Professional knowledge in music teacher education (ss. 157-172). Farnham, Surrey: Ashgate.

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2012). Music education: a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. I: Sidsel Karlsen, Lauri Väkevä, Future prospects for music education: corroborating informal learning pedagogy (ss. 97-114). London: Cambridge Scholars Publishing.

Konferensbidrag

Danielsson, A. & Westvall, M. (2013). Democracy, equality and participation - issues for the context of music education. Paper presented at Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF).

Mateiro, T. & Westvall, M. (2012). Pedagogical content knowledge and music teaching: a cross cultural inquiry. I: Wendy Sims, Music Paedeia from ancient greek philosophers toward global music communities. Paper presented at 30th ISME World Conference on Music Education, July 15-20, 2012, Thessaloniki, Greece (ss. 173-173). Australia:

Westvall, M. (2011). Music education and multiculturalism: a discussion about power, recognition, inclusion and participation. Paper presented at Music education in Nordic schools - a critical examination from diversity and democracy perspectives. Nordic Network for Research in Music Education, Copenhagen, Denmark, 30 March-1 April 2011.

Mateiro, T. & Westvall, M. (2011). Gaining clarity through contrast. Music student teachers' reflections on professional knowledge and cultural influences. Paper presented at Perspectives on Knowledge. The Seveth International Conference for Research in Music Education. April 12-16th, 2011, Graduate School of Education, University of Exeter, England.

Westvall, M. , Burton, S. & Karlsson, S. (2011). The impact of a collaborative intercultural course on preservice music teachers' perspective consciousness and cultural sensitivity. Paper presented at The Seveth International Conference for Research in Music Education. April 12-16th, 2011, Graduate School of Education, University of Exeter, England.

Westvall, M. & Carson, C. (2011). The potentials and problems of multi-cultural interventions in music education. Paper presented at 7th International Symposium on the Sociology of Music Education (SOME). Michigan State University USA. 19-22 June 2011.

Westvall, M. (2010). Exploring power relations in music education through the lens of critical multiculturalism. Paper presented at Nordic Network for Music Education Nordplus, 8-12 November 2010.

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Teaching music in our time - an appeal for active musicianship?. Paper presented at Nordic working seminar on the research on music teacher education. Norwegian Academy of Music, Oslo, Norway, 6-8 December 2010.

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2009). Teaching music in our time: A study of student teachers' reflections on participation, inclusion and the right to musical development in their school-based music teacher education. Paper presented at How does Research in Music Education Approach Music?Nordic Network for Research in Music Education. Örebro University, Sweden. 21-23 January 2009.

Mateiro, T. & Westvall, M. (2009). Student music teachers' perceptions of professional knowledge: an international comparative analysis. Paper presented at The Sixth International Research in Music Education Conference (RIME). University of Exeter, School of Education and LifeLong Learning, England. 14-18 April 2009.

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2009). A transition from school music to music in school and back?. Paper presented at The Sixth International Research in Music Education Conference (RIME). University of Exeter, School of Education and LifeLong Learning, England. 14-18 April 2009.

Westvall, M. (2009). With music in focus: a study about the contents and interactions in student teachers focus group conversations about music. Paper presented at The 6th International Symposium on the Sociology of Music Education (SOME). Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland, 5-9 July 2009.

Uppdaterad: 2014-12-18

Sidansvarig: Maria Westvall