Automatisk bevakning - Alerts

I flera av bibliotekets databaser kan man skapa konton och lägga upp en automatisk bevakning på en sökning. På så vis fångar man upp nya artiklar som läggs in i databaserna. Det går att bevaka ämne, författare eller tidskriftstitel. Det kallas för automatisk bevakning. I de internationella databaserna brukar man benämna det "alerts".

Alerts levereras via e-post eller som ett RSS-flöde.
RSS-läsare finns inbyggt i vissa webbläsare, men RSS-prenumerationer kan även hanteras med hjälp av externa läsare som t.ex. Old Reader, Netvibes och Feedly.

Se exempel på hur man skapar alerts i några av de stora databaserna:

Automatisk bevakning - Alerts

Uppdaterad: 2014-01-21

Sidansvarig: Ulrika Johansson