Automatisk bevakning - Alerts

I flera av bibliotekets databaser kan du skapa konton och lägga upp en automatisk bevakning på en sökning. På så vis fångar du upp nya artiklar som läggs in i databaserna. Du kan bevaka:

  • ämne
  • författare
  • tidskriftstitel

På svenska kallas detta för automatisk bevakning och i de internationella databaserna brukar det heta alerts.

När det publiceras nytt material inom det du bevakar meddelar databasen det för dig, antingen via e-post eller som en del av ett RSS-flöde i en RSS-läsare. Ett RSS-flöde är som en slags prenumeration på en webbsida eller i det här fallet en sökning i en databas.

Du väljer själv hur du vill få alerts. Vissa webbläsare har inbyggd RSS-läsare men du kan också hantera alerts med hjälp av externa läsare som t.ex. Old Reader, Netvibes och Feedly.

Se exempel på hur du skapar alerts i några av de stora databaserna:

Automatisk bevakning - Alerts

Se bibliotekets filmer om hur du bevakar tidskrifter:

Uppdaterad: 2015-07-02

Sidansvarig: Ulrika Johansson