Ämnesguider från universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket ansvarar för att, i samråd med universitetets lärare, bevaka och välja ut relevanta böcker, tidskrifter, databaser etc. för universitetets utbildningar och forskningsområden. I ämnesguiderna är dessa strukturerade ämnesvis.

Syftet med ämnesguiderna är att studenter och lärare snabbt ska hitta bra utgångspunkter för sin informationssökning.

Universitetsbiblioteket uppdaterar fortlöpande ämnesguiderna och tar gärna emot synpunkter på innehåll och struktur.

Uppdaterad: 2013-09-10

Sidansvarig: Birgitta Hansson