Studenter med funktionshinder

Service för studenter med läsnedsättning

Alla med läsnedsättning har rätt att låna eller ladda ner anpassad kurslitteratur från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Tjänsten Legimus ger dig möjlighet att själv ladda ned inläst litteratur. För att få tillgång till Legimus måste du först kontakta universitetsbibliotekets kontaktperson för registrering (se nedan).

På Huvudbiblioteket är rum U1128 utrustat med program och hjälpmedel för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Om du vill använda utrustningen i det här rummet ska du kontakta FUNKA. Flera program finns även installerade på Huvudbiblioteket på datorerna i salarna U1181 och U1191.

Har du frågor, vänd dig till bibliotekets kontaktperson:

Rolf Brangstad
Tel 019-30 37 92
E-post: This is an email address

Uppdaterad: 2014-08-22

Sidansvarig: Rolf Brangstad