Kompetensutveckling och undervisning

En av universitetsbibliotekets huvudsakliga uppgifter är att erbjuda utbildning, handledning och kurser i informationssökning, referenshantering och vetenskapligt skrivande till studenter och personal.

För studenter vid Örebro universitet

Vår målsättning är att all undervisning ska vara ämnesintegrerad. Därför erbjuder vi undervisning i samband med metodkurser, lärandemål i informationskompetens i kursplaner och när studenter har en sökuppgift eller skriver PM och längre texter.

Lärare kan boka föreläsning och grupphandledning för studenter i informationssökning, referenshanteringsprogram och skrivande.

För studenter finns möjlighet att boka enskild handledning i informationssökning eller skrivande.

För universitetets och Region Örebro läns personal

Varje termin erbjuds fastställda tillfällen och dessutom skräddarsyr vi gärna utifrån en grupps önskemål. Kontakta ansvarig ämnesbibliotekarie eller språkkonsult enligt kontaktinformationen nedan.

Elektroniskt stöd

På vår webb finns elektroniska guider om medier, sökmetoder och skrivande tillgängliga dygnet runt.

Quiz

Bibliotekets quiz om informationssökning, referenshantering och skrivande kan integreras i Blackboard. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontaktpersoner

Under Ämneskontakter kan du hitta information om vilken bibliotekarie som ansvarar för vilket ämne. Kontakta den som är ansvarig för det område du vill veta mer om.

Språkkonsulterna kontaktas via funktionsadressen This is an email address

För övergripande frågor kontakta bibliotekschef Marie Danielsen.

Uppdaterad: 2015-10-13

Sidansvarig: Marie Danielsen