Kompetensutveckling och undervisning

En av universitetsbibliotekets huvudsakliga uppgifter är att erbjuda utbildning, handledning och kurser i informationssökning, referenshantering och vetenskapligt skrivande till studenter och personal.

För studenter vid Örebro universitet

Vår målsättning är att all undervisning ska vara ämnesintegrerad. Därför erbjuder vi undervisning i samband med metodkurser, lärandemål i informationskompetens i kursplaner och när studenter har en sökuppgift eller skriver PM och längre texter.

Lärare kan boka föreläsning och grupphandledning för studenter i informationssökning, referenshanteringsprogram och skrivande.

För studenter finns möjlighet att boka enskild handledning i informationssökning eller skrivande.

För universitetets och landstingets personal

Varje termin erbjuds fastställda tillfällen och dessutom skräddarsyr vi gärna utifrån en grupps önskemål. Namn på ansvarig ämnesbibliotekarie eller språkkonsult framgår nedan.

Elektroniska guider

På vår webb finns elektroniska guider om medier, sökmetoder och skrivande tillgängliga dygnet runt.

Quiz

Bibliotekets quiz om informationssökning, referenshantering och skrivande kan integreras i Blackboard. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontaktpersoner

Under fliken Ämnesbibliotekarier nedan kan du ta reda på vilken bibliotekarie som ansvarar för vilket ämne. Kontakta den som är ansvarig för det område du vill veta mer om.

Språkkonsulterna kontaktas via funktionsadressen This is an email address

För övergripande frågor kontakta enhetschef Birgitta Hansson.

Uppdaterad: 2015-08-05

Sidansvarig: Birgitta Hansson