Kompetensutveckling och undervisning

En av universitetsbibliotekets huvudsakliga uppgifter är att svara för utbildning i informationssökning och akademiskt skrivande.

Universitetsbiblioteket erbjuder utbildning, handledning och kurser till universitetets studenter och personal. Vi erbjuder även kompetensutveckling för yrkesverksamma. Elektroniska guider om medier, sökmetoder och skrivande finns tillgängliga dygnet runt.

Universitetsbibliotekets målsättning är att undervisning i informationssökning och akademiskt skrivande ska vara ämnesintegrerad. Undervisning för studenter erbjuds i samband med metodkurser, i samband med lärandemål i informationskompetens i kursplaner samt då studenter har en sökuppgift, skriver PM eller uppsats.

Lärare kan boka föreläsning och grupphandledning för studenter i informationssökning, referenshanteringsprogram och akademiskt skrivande.

För studenter finns möjlighet att boka enskild handledning i informationssökning eller skrivhandledning.

För universitetets och landstingets personal ges varje termin kortare kurser och vi skräddarsyr gärna utbildningar för en grupp. Namn på ansvarig ämnesbibliotekarie eller språkkonsult framgår nedan.

Uppdaterad: 2015-01-27

Sidansvarig: Birgitta Hansson