Boka handledning

Universitetsbiblioteket har i uppdrag att utbilda och handleda universitetets studenter och personal i informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Handledningen, som ges på såväl svenska som engelska, fungerar som ett komplement till den metod- och ämneshandledning som ges av lärare. Handledningen ges i samband med kortare sök- och skrivuppgifter, det självständiga arbetet, forskningsprojekt eller avhandlingsarbete.


Universitetsbibliotekets handledning syftar till att:

  • kompetensen att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå ska öka
  • texter skrivna vid Örebro universitet ska hålla hög vetenskaplig kvalite
  • antalet plagiat ska minska.

Uppdaterad: 2015-10-13

Sidansvarig: Marie Danielsen