Hur går handledningen till?

Handledningen sker på ditt eget initiativ eller efter inrådan från lärare.

Handledningenäger rum i en lugn miljö där du själv loggar in och sitter vid datorn.

Bokning av handledning görs via formulär på bibliotekets webb. Frågorna i bokningsformuläret syftar till att handledningen bokas in vid rätt tidpunkt i sök- och skrivprocessen. Med hjälp av informationen i bokningsformuläret sätter sig handledaren in i hur ett problem eller en fråga kan hanteras samt identifierar och tar hänsyn till önskningar och behov av stöd. Handledaren utgår från det institutionella sammanhang i vilket informationssökningen sker och texten skrivs.

Handledningen avslutas med en sammanfattning och muntlig utvärdering.

Uppdaterad: 2016-01-04

Sidansvarig: Marie Danielsen