Forskningsarkivets CD-databaser

Askersunds rådhusrätt och magistrat
Bilden av det agrara Sverige
Begravda i Stockholm
Blomster krantz af de allmännaste och märkwärdigaste uti Nerikes befintliga wäxter...
The book of Jalal and Jamal / by Amin
Bouppteckningsregister Uppsala län och delar av Stockholms län
Bouppteckningsregister Södermanland
Bräkne härads dombok 1700-1750
Eddan / Snorre Sturlason
Emigranten
Folkligt vetande - Frans Bergvald och Edseles folkliga flora
Folkräkning 1900. Göteborgs- och Bohuslän
Förvaltningshistorisk exposé
Gamla stan under 750 år
Harald Forss
Historiska stadskartor
Hjalmar Bergman, örebroare och europé
Häradsekonomiska kartan
Journal Digital
Järn och skor
Klara
Kugelberg
Kungsholmen
Lindes Bergslags häradsrätt 1612-1699
Medelpad
NAD (Den Nationella Arkivdatabasen)
Paleografi - Studier i handskriftsläsning
Paleografi - Arkiv från 1600-, 1700-, och 1800- talet
Polisunderrättelser 1878-1879
Ramsberg
Register till mantalsböckerna
Rosenberg, C. M. Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige
Sala Sparbank 1828-2003
Sjömanshusdatabas - Sjöfolk
Släkt och Hävd - Namnregister
Släkt och Hävd - Tidskrifter 1950-1959
Den svenska handelns historia
De svenska medeltidsbreven
Svenska ortnamn
Svenskt biografiskt lexikon
Sveriges befolkning 1890
Sveriges befolkning 1970
Sveriges befolkning 1980
Sveriges dödbok 1947-2003
Söder i våra hjärtan
Södra Råda
Vadstena 1834 - när koleran satte spår i källorna
Vadstenadiariet - Diarium Vadstenense
Sällskapet vallonättlingar

Uppdaterad: 2014-07-15

Sidansvarig: Camilla Göthberg