Dagstidningar vid Örebro universitetsbibliotek

En dagstidning är en allmän nyhetstidning med regelbunden nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. En dagstidning kommer normalt ut flera gånger per vecka.

Dagstidningsartiklar kan sökas via databaserna:

Artikelsök - referenser eller fulltext till artiklar i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter.

Library PressDisplay - innehåller ca 2 000 dagstidningar från 92 länder.

Mediearkivet - större delen av innehållet i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda. Startår ca 1990.

Newsline Arkiv - fulltextartiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter


Lista på bibliotekets dagstidningar i tryckt form eller på mikrofilm

TidningarMikrofilmPlaceringPapperstidningPlaceringDatabaser
Aftonbladet 1830- M-film

Mediearkivet

1994-09-01-

Arbetet 1887-1995 k-mag
Askersunds tidning 1857-1878 k-mag
Askersunds tidning 1917-1956 k-mag
Askersunds veckoblad 1879-1917 k-mag
Brand 1898-1956 k-mag
Centerbladet. Tidning för arisk politik … 1933-1940 Forsknings-arkivet
Dagens Industri 1990- M-film Sparas tills m-film anlänt Ute i biblioteket

Mediearkivet

2004-09-07-

Dagens Nyheter 1864- M-film Sparas tills m-film anlänt Ute i biblioteket

Mediearkivet

1992-

Facklig enhet 1926-1928 Forsknings-arkivet
Expressen 1944- M-film

Mediearkivet

1990-

Financial Times Sparas 1 år Närmag
Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 1935-1973 M-film
Göteborgsposten Sparas i 2 mån Närmag

Mediearkivet

1994-01-0-

Karlskogaposten 1881-1885 k-mag
Länsposten 1979- M-film Sparas tills m-film anlänt
Mediearkivet Artiklar i fulltext.
Morgontidningen 1944-1958 k-mag
Nerikes Allehanda 1843- Sparas tills m-film anlänt Närmag

Mediearkivet

1997-01-03-

New York Times

Westlaw International

Nora stads och Bergslags tidning 1866-1964 k-mag
Norrländska Socialdemokraten 1962-1982 k-mag
Norrskensflamman 1970-1987 k-mag
Ny Dag

1930-1987,

1990

k-mag
Nya Wermlandstidningen 1968-1973 k-mag
Närkesbladet 1904-1913 k-mag
Skånska Dagbladet 1945-1987-11-30 k-mag
Stockholmsposten 1778-1800 Luckor Forsknings-arkivet
Stockholmstidningen

1956-1966 ;

1981-1984

k-mag
Stormklockan 1908-1929 k-mag
Svenska Dagbladet 1884- Sparas tills m-film anlänt Närmag

Mediearkivet

1995-01-01-

Sydsvenska Dagbladet 1962- 2004-10-04 M-fim
Sydsvenskan 2004-10-05- M-film
Tidevarvet 1923-1936 Forsknings-arkivet
Upsala Nya Tidning 1968-1982 k-mag
Vestmanlands Läns Tidning 1962-1979-04-30 k-mag
Örebro dagblad 1900-1956 M-film
Örebrokuriren (Nya Örebrokuriren) 1902-2005 M-film
Örebro Läns Folkblad 1918-1920 Forsknings-arkivet
Örebro läns jordbrukaretidning 1928-1950 k-mag

Uppdaterad: 2014-02-11

Sidansvarig: Thomas Mattsson