Dagstidningar vid Örebro universitetsbibliotek

En dagstidning är en allmän nyhetstidning med regelbunden nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den kommer normalt ut flera gånger per vecka.

Dagstidningsartiklar i våra databaser

Örebro universitetsbibliotek erbjuder databaser som innehåller dagstidningar.

Artikelsök - referenser eller fulltext till artiklar i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter.

Library PressDisplay - innehåller ca 2 000 dagstidningar från 92 länder.

Mediearkivet - täcker större delen av innehållet i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda, från cirka 1990 och framåt.

Tryckta dagstidningar

Vi sparar tryckta dagstidningar från nuvarande och föregående månad på Huvudbiblioteket. De aktuella dagtidningarna finns i tidskriftshörnan. Vill du läsa en annan dagstidning kan du fråga i informationsdisken. Vi har Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Financial Times.

På Medicinska biblioteket har vi Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

På Hotell- och restauranghögskolan bibliotek i Grythyttan har vi Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Dagstidningar på mikrofilm

Biblioteket har även dagstidningar tillgängliga på mikrofilm.

Närkesrelaterade dagstidningar finns i Forskningarkivet på Huvudbiblioteket, övriga måste du beställa upp från våra magasin för att få tillgång till. Kontakta informationsdisken om du vill göra en beställning: This is an email address eller telefon 019 30 32 40.

Lista över bibliotekets dagstidningar på mikrofilm.

Uppdaterad: 2015-03-27

Sidansvarig: Camilla Göthberg