Dagstidningar vid Örebro universitetsbibliotek

En dagstidning är en allmän nyhetstidning med regelbunden nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. En dagstidning kommer normalt ut flera gånger per vecka.

Dagstidningsartiklar i våra databaser

Artikelsök - referenser eller fulltext till artiklar i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter.

Library PressDisplay - innehåller ca 2 000 dagstidningar från 92 länder.

Mediearkivet - större delen av innehållet i ett urval svenska dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda. Startår ca 1990.

Newsline Arkiv - fulltextartiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter

Tryckta dagstidningar

Av de tryckta dagstidningar som finns på Huvudbiblioteket sparas innevarande och föregående månad.

Aktuella dagtidningar finns i tidskriftshörnan på Huvudbiblioteket, övriga får du fråga efter i informationsdisken. Vi har Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Dagens Industri och Financial Times.

På Medicinska biblioteket har vi Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

På Hotell- och restauranghögskolan bibliotek i Grythyttan har vi Nerikes Allehanda, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Dagstidningar på mikrofilm

Biblioteket har även dagstidningar tillgängliga på mikrofilm.

Närkesrelaterade dagstidningar finns i Forskningarkivet på Huvudbiblioteket, övriga måste du beställa upp från våra magasin för att få tillgång till. Kontakta informationsdisken om du vill göra en beställning: This is an email address eller telefon 019 30 32 40.

Lista över bibliotekets dagstidningar på mikrofilm.

Uppdaterad: 2015-02-05

Sidansvarig: Camilla Göthberg