Informationssökning A-Ö

Informationssökning A-Ö är en guide till hur man söker, värderar och bearbetar information. Välj ämne i vår alfabetiska lista:

A-D E-H I-L M-Q R-U V-Ö

A-D

artikelsökning steg-för-steg

automatisk bevakning - alerts

avgränsad sökning

avhandlingar

bibliometri

bibliotekskataloger se böcker

boolesk logik se sökmetoder

böcker

citeringssökning

dagstidningar

databaser

descriptor se ämnesord

Dewey klassifikationssystem se böcker

dissertation se avhandlingar

doktorsavhandlingar se avhandlingar

E-H

e-böcker

encyklopedi se uppslagsverk och ordböcker

examensarbeten se uppsatser

filmer

frassökning se sökmetoder

fulltext

headings se ämnesord

I-L

impaktfaktor se värdering av tidskrifter

konferenshandlingar

källkritik - värdering av informationssökning och sökresultat

källkritik - värdering av källor

M-Q

maskering se utvidgad sökning

MeSH se ämnesord

ordböcker se uppslagsverk och ordböcker

peer review se vetenskapliga artiklar

proceedings se konferenshandlingar

R-U

refereegranskning se vetenskapliga artiklar

referenshanteringsprogram

Summon

sökmetoder

sökord

söktjänster för vetenskapligt material

tesaurus se ämnesord

tidskrifter vid Örebro universitetsbibliotek

trunkering se sökmetoder

uppsatser

uppslagsverk och ordböcker

utvidgad sökning

V-Ö

vetenskapliga artiklar

vetenskapliga texter

värdering av tidskrifter

ämnesguider

ämnesord

Uppdaterad: 2015-09-29

Sidansvarig: Ulrika Johansson