Referenshanteringsprogram

Ett referenshanteringsprogram är ett elektroniskt verktyg som hjälper dig att samla och organisera dina referenser. Med dess hjälp sammanställer du också snabbt och enkelt en referenslista. Det är emellertid viktigt att du lär dig refererandets grunder, innan du överlåter arbetet till ett referenshanteringsprogram. Du behöver först veta hur källor används, referenser ordnas och källhänvisningar utformas enligt ett valt referenssystem, samt när och var hänvisningarna placeras i löptexten.

Universitetsbiblioteket erbjuder studenter, lärare och forskare det webbaserade programmet Refworks. Du skapar själv ett konto.

Uppdaterad: 2013-09-10

Sidansvarig: This is an email address