Referenshanteringsprogram

Ett referenshanteringsprogram är ett elektroniskt verktyg som hjälper dig att samla och organisera dina referenser. Med dess hjälp sammanställer du också snabbt och enkelt en referenslista.

Universitetsbiblioteket erbjuder studenter, lärare och forskare det webbaserade programmet Refworks. Du skapar själv ett konto.

För lärare och forskare vid universitetet samt anställda vid landstinget finns även programmet EndNote. För att få tillgång till detta program vänder du dig till respektive IT-avdelning.

Det finns också flera gratis referenshanteringsprogram, till exempel BibTeX, Mendeley och Zotero.

Uppdaterad: 2014-07-30

Sidansvarig: This is an email address