Forskningsstudie om effekten av probiotiska produkter hos patienter med irritable bowel syndrome, IBS

Tack för ditt intresse i vår studie! Vi söker dig som har symptom på orolig tarm/IBS med huvudsakligen diarré och är mellan 18 och 65 år.

Person som håller händerna på sin onda mage.

Vår mag-tarmkanal är det huvudsakliga organet för upptag av näringsämnen och vatten i kroppen men det bildar även en barriär som skyddar oss från att ta upp skadliga ämnen. Om tarmbarriären skulle rubbas leder det till en ökad genomsläpplighet och skadliga ämnen kan då lättare passera till blodet. Ungefär 40% av de som lider av IBS, med diarré som huvudsakligt symtom, har ökad tarmpermeabilitet. Många studier har visat att intag av nyttiga bakterier, dvs probiotika, kan förbättra gastrointestinala symptom hos patienter med IBS. De underliggande mekanismerna för denna effekt är dock ofullständigt utredda. En tänkbar mekanism kan vara probiotikans förmåga att stärka tarmbarriären.

Studien syftar till att undersöka vilken effekt 6 veckors dagligt intag av två olika probiotiska produkter har på tarmbarriärens funktion i patienter med orolig tarm/IBS.

Du får inte:

  • Ha eller tidigare haft någon annan gastrointerstinal sjukdom, t.e.x IBD
  • Ha celiaki (glutenintolerans)
  • Använda eller nyligen ha använt antidepressiva läkemedel
  • Kontinuerligt ha använt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ipren)
  • Vara gravid eller amma

Klick här för få veta om samtliga exklusionskriterier.

Studien består av ett screenings-besök och ytterligare fyra besökstillfällen för saliv-, urin-, avförings- och blodprovtagning på Campus USÖ, Örebro Universitet, och kommer totalt sett att ta ca 9 veckor att genomföra. Under studien kommer du att ta antingen ett utav två olika probiotiska produkter eller placebo (sockerpiller) under en period av sex veckor. Probiotika definieras som levande bakteriekulturer som kan medföra hälsofrämjande effekter. Ekonomisk ersättning utgår för obehag och besvär (2000 SEK, skattepliktig).