This page in English

Elisabeth Aronsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Elisabeth Aronsson

Utbildning

LL.B. (2012)
LL.M. (2013)
Forskarutbildning (pågående)

Forskning

Doktorandprojektet handlar om allmänna rättsprinciper och kan ämnesmässigt hänföras till allmän rättslära/rättsteori.

Undervisning

Undervisar på grund- och avancerad nivå, i första hand i ämnet allmän rättslära/rättsteori men även offentlig rätt och viss civilrätt.

Nätverk

The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Sweden

Bajo Palabra. Revista de Filosofía / Journal of Philosophy, Comité Científico / Scientific Board

Forskningsprojekt

Pågående projekt