This page in English

Päivi Fredäng

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301331

Rum: F2259

Päivi Fredäng

Forskningsämne

Om Päivi Fredäng

Undervisning

Sedan 2009 är jag programansvarig för både Specialpedagogiska programmet och Speciallärarprogrammet, avancerad nivå. Jag är även ansvarig för dess verksamhetsförlagda utbildning. Jag undervisar främst i specialpedagogik, vetenskapsteori och metodologi och handleder studenter även i lärarprogrammet.

Forskningsinriktning

Min av SFR finansierade doktorsavhandling i sociologi, Teckenspråkiga döva Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället (2003) Stehag: Gondolin, beskriver mitt forskningsintresse kring identitet och minoritetsfrågor. Kultur, mångfald, deafhood, tillgänglighet och inkludering är andra frågor av forskningsintresse.

Samarbeten

Sedan 2006 (-2015) pågår samarbete med av EU finansierat projekt Spread the Sign. I projektet gör jag återkommande utbildningsvetenskapliga evalueringar om dess pedagogiska implementeringar i olika länder.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Fredäng, P. (2003). Teckenspråkiga döva: Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället. (Doctoral dissertation). Stehag: Gondolin.

Kapitel i böcker, del av antologier

Fredäng, P. (2012). I går dövstum skomakare,  i dag teckenspråkig webbdesigner. I: Kristina Engwall, Stig Larsson, Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och funktionshinder (ss. 113-126). Lund:: Studentlitteratur AB.
Fredäng, P. (2007). Teckenspråkighetens kulturella former. I: Rafael Lindqvist, Lennart Sauer, Ove Mallander, Magnus Tideman, Funktionshinder, kultur och samhälle (ss. 71-98). Lund:: Studentlitteratur.
Fredäng, P. (2006). Dövas liv med teckenspråk. I: Teckenspråk och teckenspråkiga: Kunskaps- och forskningsöversikt (ss. 71-134). Stockholm: Fritze.
Thorsén, H. , Fredäng, P. & Sundberg, B. (2006). Personalens etiska reflektioner. I: Ingemar Engström, Tvingad till hjälp: Om tvång, etik, tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård (ss. 117-150). Lund:: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Fredäng, P. (2008). Between Minority Language and Disability: ICT and the Sign Language Users. Konferensbidrag vid Deaf and Other Lives; Living in Multiple Cultures the Amsterdam School for Social Science Research, University of Amsterdam, 25-26 Sept 2008.
Fredäng, P. (2007). Deaf students in higher education: the sociocultural perspective. Konferensbidrag vid NNRD Nordic Network on Disability Research, Gothenburg, 10-12 May 2007.
Fredäng, P. (2005). From "obtain glory" to individual awareness in Swedish Deaf Community. I: ICED 2005 Proceedings of the 20th International Congress on the Education of the Deaf. Konferensbidrag vid 20th International Congress on the Education of the Deaf, Maastricht 17-20 July 2005. Disabled Peoples International.

Rapporter

Fredäng, P. (2007). Rättfärdigande av tvång i barn- och ungdomspsykiatrin: En studie om personalens etiska reflektioner. Örebro: Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting (Mementum - Rapportserie från Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro 38).