Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Artikel 19: En studie om vad en vistelse på skyddat boende betyder för barn

Varje år bor det flera tusen barn på skyddade boenden och många av dessa barn har själva blivit utsatta för eller bevittnat våld. Skyddade boenden ger våldsutsatta mammor möjlighet att skydda sina barn. I nuläget finns det dock väldigt lite forskning om vad en vistelse på skyddat boende betyder för barn och vad som händer i livet om man inte får plats på dessa boenden. Genom detta projekt hoppas vi kunna bidra med ny kunskap om barns erfarenheter av skyddat boende och hur deras livssituationen utvecklas om de inte kan erbjudas plats på ett skyddat boende.

För att nå denna kunskap är vi inom ramen för detta projekt intresserade av att intervjua mammor och barn om hur erfarenheterna av att bo på, eller inte få plats på, skyddat boende påverkar barns mående, relationer med till exempel vänner och familj, och situationen i exempelvis förskola eller skola.

Vi söker därför mammor:
- som har barn i åldern 0–17 år, eller som var i den ålder när plats på skyddat boende söktes, och
- som vänt sig till skyddat boende inom de senaste tre åren, men
- som inte omedelbart fick plats på ett skyddat boende vid den initiala kontakten, utan under kortare eller längre tid löste er situation på annat sätt.

Hur går studien till?
Deltagandet består av intervjuer. Om ditt/dina barn är yngre än sju år är vi intresserade av att höra dina tankar kring ditt barns erfarenheter. Om ditt barn däremot är fyllda sju år eller äldre är vi intresserade av att få ta del av ditt/dina barns egen berättelse. Om ditt barn vill kan du eller till exempel ett syskon vara närvarande. Samtalen kan ske digitalt eller på en plats där vi ses fysiskt, till exempel hemma hos dig/er, på vårt kontor eller på ett bibliotek och de beräknas ta mellan 30 minuter och 1 timme. Under samtalet kommer du eller ditt/dina barn att få berätta fritt om era erfarenheter.

Vill du eller ditt/dina barn delta?
Om du/ni är intresserad av mer information om studien eller vill delta, fyll i formuläret nedan eller skicka ett mejl till This is an email address så kontaktar vi dig/er så snart som möjligt.

Ansvarig forskare
Ansvarig forskare är Linda Arnell, Fil. dr. Forskare i socialt arbete
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, 701 82 Örebro
Telefon: 019-303859, E-post: This is an email address

Kontaktuppgifter till övriga forskare i projektgruppen:

Sara Thunberg
Fil. dr. i socialt arbete
E-post: This is an email address  
 
Åsa Källström
Professor i socialt arbete
E-post: This is an email address

Intresseanmälan - Artikel 19

Genom att fylla i formuläret nedan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Örebro universitet i syfte att kontakta dig för eventuellt deltagande i ovan nämnda forskningsstudie. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Uppgifterna kommer att behandlas under den tid du är aktuell för deltagande i studien. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på de uppgifter som samlats in genom att kontakta Linda Arnell, 019-303859. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Här finns mer information om hur Örebro universitet behandlar dina personuppgifter

Jag samtycker till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med ovanstående.