Världens smartaste studentrum

Ingen dag är den andre lik

Morgan Rodys intresse för teknik – och särskilt för robotar och automatik – har alltid funnits. Han blev inspirerad att söka till ett masterprogram efter att ha varit på en utställning där Örebroforskare demonstrerade sina robotar. Efter examen fick han jobb på Atlas Copco som projektledare.

Morgan Rody

Morgan Rody

- Tiden vid universitetet gav mig möjlighet att fördjupa mig i robotteknik och öka min förståelse för vad dessa system består av och hur de fungerar.

Morgan Rody läste masterprogrammet Robotik och intelligenta system vid Örebro universitet. Huvudområdet i hans utbildning var datateknik och sommaren 2011 tog han sin masterexamen.

Efter masterutbildningen blev Morgan Rody antagen till en forskarutbildning vid Örebro universitet. Han trivdes bra i forskarmiljön Centre for Applied Autonomous Sensor Systems, AASS, men efter ungefär ett år kände han att forskarstudier inte var rätt karriärväg för honom.

- Men genom min utbildning har jag lärt mig att på ett effektivt sätt kommunicera med och förstå experterna som arbetar i mitt team när vi diskuterar avancerad robotik och hur den skall tillämpas på de gruvmaskiner som vi utvecklar. Dessutom var det under mina forskarstudier som jag träffade min nuvarande chef på Atlas Copco.

Det var på en konferens i Estland och nu arbetar Morgan Rody på avdelningen Research and Development för Rocktec Automation på Atlas Copco. Han har varierande arbetsuppgifter och han uppskattar att ingen dag är den andre lik.

- I mitt yrke händer det alltid olika saker. Vissa dagar kan jag sitta i möten där projekten jag arbetar med förvaltas och samordnas. Tekniska detaljer diskuteras och teamet sätter upp olika mål i projektet. Andra dagar sitter jag på mitt kontor för att planera och förbereda inför framtida projekt.

- Ibland spenderar jag hela arbetsdagen under jord i Atlas Copcos testgruva i Kvarntorp, där testar vi vår senaste teknik. Teamet jag arbetar med är en motiverad och intelligent grupp. Vi gör robotar av gigantiska 50 tons maskiner. Var får man annars göra det?