This page in English

Hur undervisar jag digitalt på distans?

Det finns olika sätt att undervisa på distans. Med digitala verktyg kan du genomföra din undervisning antingen fördröjt (asynkront) med inspelade föreläsningar och handledning, seminarier och grupparbeten i diskussionsforum eller direkt (synkront) med föreläsningar, handledningar, seminarier och grupparbeten som digitala möten. Ibland kan en kombination av fördröjd och direkt kommunikation vara den bästa lösningen. Under rubrikerna nedan får du lära dig mer om hur du kan föreläsa, handleda, hålla seminarier och organisera grupparbeten på distans med olika digitala verktyg.

Att undervisa digitalt på distans öppnar både nya möjligheter och medför en del utmaningar som är viktiga att hantera. Digitala verktyg kan öka flexibiliteten, transparensen och tillgängligheten i undervisningen under rätt förutsättningar. Digital utbildning på distans utmanar uppfattningen av utbildning gällande frågor om tid och rum, men också modalitet och arbetssätt.