This page in English

Att föreläsa på distans

Föreläsningen uppfattas av många som en undervisningsform där läraren pratar och studenterna sitter tysta och lyssnar. Utformningen kan förstås variera. Somliga föreläsningar påminner om teoretiska utläggningar där syftet är att fördjupa resonemangen och ge en mer komplex bild av ett ämne. Andra liknar mer praktiska instruktioner eller förevisningar som ska hjälpa studenterna att lära sig hur de kan göra en viss beräkning eller tillämpa en särskild princip. Utgångspunkten är dock att läraren är den som berättar, förklarar och strukturerar innehållet. Det finns flera sätt att genomföra en föreläsning på distans, och som lärare bör du först fundera över föreläsningens syfte och innehåll innan du bestämmer sig för hur den ska ges.

I en del fall kan det vara lämpligt att spela in en ljudfil som studenterna kan lyssna på. Inte minst vid dialogföreläsningar, där två eller flera personer samtalar runt ett ämne och belyser olika aspekter av det, kan en ljudinspelning fungera som ett alldeles utmärkt pedagogiskt stöd. Vissa lärare väljer att producera sina föreläsningar i en podd som studenterna kan prenumerera på. En fördel med poddsända föreläsningar är att de medger flexibilitet i lärandet; studenterna väljer själva när de vill lyssna, och de kan dessutom återvända till ljudinspelningarna för att spela upp ett avsnitt som de vill höra igen.

Med en inspelad film erbjuds andra pedagogiska möjligheter. Om du själv finns med i bild kan du ge en starkare lärarnärvaro i föreläsningen, och genom att använda PowerPoint eller något annat presentationsverktyg går det att stödja studenternas lärande med texter, bilder och annat visuellt material. Dessutom finns möjligheten att skapa interaktiva inslag i en inspelad film. Varför inte lägga in några flervalsfrågor på föreläsningens innehåll, så att studenterna kan kontrollera om de har förstått det som du har berättat eller förklarat? En film kan också utgöras av en skärminspelning där läraren visar och kommenterar en grammatisk lösning, en räkneoperation eller en procedur i en programvara.

Inspelade filmer är ofta ett värdefullt inslag vid distansutbildning, men det är viktigt att filmerna utformas tillgängligt så att alla studenter på kursen kan få glädje av dem. Korta filmer är lättare att ta till sig än längre. Dela därför upp din föreläsning i mindre bitar och spela in dem som korta filmer – helst inte mer än sex minuter långa. Försök också i möjligaste mån att texta filmerna. Ta gärna hjälp av en autotextningsfunktion som automatiskt skapar en undertext utifrån det som sägs i filmen. Läs mer om hur du skapar pedagogiska undervisningsfilmer här.

Tips på digitala verktyg

  • Du kan spela in din föreläsning med Kaltura och låta studenterna titta på den via Blackboard. Se instruktioner för hur du använder Kaltura och Blackboard för att spela in och publicera undervisningsfilm (inloggning på Inforum krävs).
  • Du kan skriva reflektionsfrågor att besvara enskilt eller i grupp eller göra en quiz så att studenterna kan kontrollera om de har förstått centrala frågor. Se instruktion för hur du konstruerar tester och quiz i Blackboard Original respektive Blackboard Ultra.

Det är inte alltid optimalt att låta studenterna lyssna eller titta på en inspelning utan att kunna ställa frågor eller be om förtydliganden. I de fall när du vill att föreläsningen ska ha en mer dialogisk form finns dock möjligheten att ge den i något av universitetets verktyg för digitala möten. Det tillåter dig att kommunicera med studenterna genom text, ljud och rörlig bild. Studenterna kan ställa frågor och delge tankar, antingen muntligt genom att be om ordet eller skriftligt genom att skriva i verktygets chatt, och du som lärare kan lägga upp omröstningar som studenterna kan delta i under föreläsningen. Det går också att skapa digitala grupprum dit studenterna kan skickas för att kort diskutera en fråga som du vill att de ska reflektera över eller ett problem som du vill att de ska lösa under föreläsningen.

Tips på digitala verktyg

  • Du kan hålla din föreläsning live i de digitala mötesverktygen Zoom och Blackboard Collaborate. Se instruktion för hur du använder Zoom (inloggning på Inforum krävs) och Blackboard Collaborate
  • I både Zoom och Blackboard Collaborate kan du låta studenterna diskutera i smågrupper via digitala grupprum. Se instruktioner för hur du använder digitala grupprum i Zoom respektive Blackboard Collaborate

När du planerar digitala föreläsningar på distans – tänk på

  • hur du placerar dig i förhållande till kamera och bakgrund. Kan du genom din placering förstärka föreläsningens budskap eller riskerar den att störa studenternas fokus?
  • att använda en mikrofon som tar upp ljudet på ett bra sätt. Ger datorns inbyggda mikrofon tillräckligt bra ljud eller behöver du använda headset?
    att begränsa föreläsningens längd och omfattning. Kan du dela upp föreläsningen i kortare avsnitt och undvika långa textavsnitt i dina presentationer?
  • att skapa rum för reflektion. Finns det ett värde i att låta studenterna diskutera i smågrupper under den digitala föreläsningen?
  • att skapa möjlighet till interaktion via samarbetsverktyg som chatt och omröstningsfunktion. Skulle din föreläsning bli bättre om studenterna kunde ställa frågor under tiden eller påverka innehållet i en omröstning?