This page in English

Att handleda digitalt på distans

Att handleda innebär kort och gott att leda någon vid handen i lärprocessen. Utgångspunkten är att studenterna funderar över vad de behöver bli bättre på och sedan får hjälp av en handledare att komma vidare i sitt lärande. Genom att studenterna med egna ord formulerar sin kunskapsnivå och sitt kunskapsbehov, vad de redan kan och vad mer de skulle behöva kunna, kan läraren anpassa sitt stöd och sina handledningsinsatser. Det blir möjligt för läraren att motivera, engagera och förklara på sätt som bäst passar individen eller gruppen.

Handledning på distans kan genomföras individuellt eller i grupp, och den kan ske muntligt eller skriftligt. Ibland kräver den viss förberedelse. Som vid all distansutbildning är det viktigt att ge tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska gå till, och det skadar inte att formulera några punkter om vad läraren och studenterna kan förvänta sig av varandra i handledningssituationen.

När handledningen ges digitalt med ljud och bild behöver situationen inte skilja särskilt mycket från vilket handledningstillfälle som helst. Om exempelvis studenterna samskriver ett självständigt arbete, kan de ladda upp sitt dokument och tillsammans med dig som handledare gå igenom det. Är det dessutom möjligt att spela in handledningen och spara ned filen, kan studenterna vid ett senare tillfälle återvända till inspelningen och gå igenom vad som sades.

Det är även fullt möjligt att handleda utan ljud och bild. Studenterna skulle istället kunna ladda upp sitt dokument i ett diskussionsforum där du som handledare sedan kommenterar det. Det ger en annan flexibilitet i handledningssituationen. När det är svårt att hitta tider då handledaren och studenterna kan mötas ansikte mot ansikte digitalt kan alltså den skriftliga miljön i lärplattformen fungera utmärkt. Handledning i diskussionsforum inbjuder även till reflektion; det finns tid för studenterna att begrunda dina kommentarer, svara med övervägda inlägg och på så vis fördjupa sin förståelse.

Samtidigt ska det påpekas att det kan ta längre tid att genomföra handledningen skriftligt; ibland väcks frågor och följdfrågor som mynnar i en lång skriftlig diskussion som snabbare kunde klarats av i ett samtal. Dessutom kan det som handledare vara lättare att få en uppfattning om studenternas motivation i skrivarbetet – om de upplever det som roligt och stimulerande att skriva eller om de känner sig otillräckliga som skribenter och har svårt att komma framåt i arbetet – om handledningen sker med ljud och rörlig bild.

Tips på digitala verktyg

 

När du planerar digital handledning på distans – tänk på

  • att noga överväga olika alternativ för handledningen: Vad talar för att handledningen bör ske med ljud och rörlig bild? Vad talar emot?
  • att ge tydliga instruktioner för hur handledningen ska gå till: Vad förväntar du dig av studenterna i den digitala handledningen och vad kan de förvänta sig av dig som handledare?
  • att skapa trygghet och motivation i handledningssituationen: Hur kan du få studenterna att känna sig kompetenta som uppsatsskribenter och stimulera deras intresse för sitt uppsatsämne? Vilka är utmaningarna när handledningen sker utan ljud och rörlig bild?